Essays about: "advantages and disadvantages of case studies"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words advantages and disadvantages of case studies.

 1. 1. Hundägares kunskaper och inställningar till färskfoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Isabelle Lindholm; Ida Mattsson; [2018]
  Keywords : färskfoder; BARF; hund; bakterier; parasiter;

  Abstract : Färskutfodring av hund är något som kontinuerligt ökar i popularitet. Vid färskutfodring utfodras hunden generellt med rått och obehandlat kött, slaktbiprodukter, ben samt grönsaker. READ MORE

 2. 2. Software Architecture and Framework for Programmable Automation Controller: A Systematic Literature Review and A Case Study

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Hao Chen; Luyang Xu; [2018]
  Keywords : PAC; ICS; Automation control; software architecture;

  Abstract : Background. PAC controller is a strengthened version of PLC controller. Its function is very similar, but its essence and construction are different. PLC and PAC have many successful applications in the field of industrial automation control. READ MORE

 3. 3. Ram pump hydraulic air test. Pressure conditions and flow measurements: Experimental research and case study

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Author : Paula María Arizcun Zúñiga; [2018]
  Keywords : Ram pump; water hammer; pressure; efficiency; installation; drive pipe; delivery pipe; impulse valve;

  Abstract : This study consists of the development of a ram pump, which will allow the pumping of water without the need of external energy sources. It is considered an analysis of interest since, once it is finished; it can be applied in reality improving and facilitating different activities related to agriculture and health. READ MORE

 4. 4. NO WAY THAT WILL FLY! ORGANIZING THE FUZZY FRONT END OF RADICAL INNOVATION

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Tobias Carlefall; Tao Hemberg Jankel; [2017-09-13]
  Keywords : Radical innovation; Disruptive innovation; the Fuzzy Front End; Organize the Fuzzy Front End;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 5. 5. Gator för människor : undersökning och utformning av shared space

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Aldén; Hedvig Sack; [2017]
  Keywords : gatuutformning; rörelse; shared space; stadsplanering; stadsrum; vistelse;

  Abstract : Shared space är en plats där skyddade och oskyddade trafikanter delar på samma yta som människor ska bjudas in att vistas och röra sig på. Shared space är enligt oss en intressant planeringsidé, eftersom gatan blir en allt viktigare plats för människan i staden när ökad förtätning leder till mindre ytor för gårdar, parker och torg. READ MORE