Essays about: "indian tourism"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words indian tourism.

 1. 1. INTERPERSONAL COMMUNICATION AS EXPERIENCED BY NURSES WORKING IN CULTURALLY DIVERSE INDIAN HOSPITALS

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Agnes Nilsson; Risa Larsen; [2018]
  Keywords : Communication; Cultural Competence; Interpreters; Language barriers; Nursing; Quality of care; Transcultural nursing;

  Abstract : Syfte: Syftet med studien var att skapa djupare förståelse kring sjuksköterskors upplevelse av mellanmänsklig kommunikation med patienter med annan kulturell bakgrund. Bakgrund: Kommunikation spelar en viktig roll i kulturen och är en stor del av relationen mellan individer. READ MORE

 2. 2. Representation of India : an empirical study of Western tourist material

  University essay from Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Author : Inayatali Nathani; [2016]
  Keywords : social constructivism; post-colonial theory; representation theory; India; Western tourist websites;

  Abstract : This thesis aims to describe how Western tourist websites represents India. Although there has been much research on tourism and Western representation of India, no literature is available on how Western tourist websites represents India. This thesis uses three theories, social constructivism, post-colonial theory, and representation theory. READ MORE

 3. 3. Hur påverkar människan lamantinens population?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Faring; [2016]
  Keywords : Lamantin; Trichechus manatus; population; mänsklig påverkan; West Indian manatee; Trichechus manatus; population; human impact;

  Abstract : Lamantinen (Trichechus manatus) är Nordamerikas mest utrotningshotade marina däggdjur. Arten är en av tre arter som går under benämningen manater och en av de arter som i vardagligt tal kan kallas för sjöko. Lamantinen består av två underarter, Floridas lamantin (T. manatus latirostris) och den antilliska lamantinen (T. READ MORE

 4. 4. Developing Edu-Tourism In An Urban Indigenous Community : The Case Of Aldeia Bananal (Brasília – DF – Brazil)

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Author : Otávio Augusto Diniz Vieira; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : This work aims at developing a tourist visit to the Aldeia Bananal, a community located in Brasília, the Brazilian capital. The community is composed of three ethnic indian groups: Kariri-Xokó, Tuxá and Fulni-ô. The reason of the study is to research and develop Indigenous Tourism. READ MORE

 5. 5. Implementing sustainable electricity production systems on Mahé in the Seychelles

  University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Author : Paula Johnsson; Nina Haskovec; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : This bachelor thesis project in Renewable Energy Technology conducted as a literature study along with a field study on the main island Mahé in the Seychelles. The study aims to investigate the feasibility to add renewable energy to the grid on the densely populated  island  Mahé,  in  regards  of  an  economic  and  environmental  point  of  view. READ MORE