Essays about: "indian tourism"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words indian tourism.

 1. 1. How Does An Entrepreneur Create A Born Global Firm? : A Case Study Of A Swedish Start-Up Trying To Enter The Indian Market.

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Luzia Martins Liberio Coelho; Alena Fridrichova; [2022]
  Keywords : Born global; Sweden; International entrepreneurship; Entrepreneurial process action; Internationalisation; Effectuation; Causation; Opportunity perception; Indian market; Business model canvas;

  Abstract : Purpose - The purpose of this study is to assess the process of early pre-internationalised and pre-market established born global company and to provide viable advice as to how to internationalise the Indian market which is psychically and geographically distant from the Swedish market. Design/methodology/approach - This study follows a qualitative research approach with an inductive single case study design in order to examine in-depth the Swedish start-up, TurtleCare AB, throughout its internationalisation process. READ MORE

 2. 2. Sustainability and waste sorting management in small scale hotels in Sri Lanka : A Minor Field Study in Sri Lanka

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : ALEX SELLÉN STACKEGÅRD; RAGNA IVARSSON; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Sri Lanka is a small island located on the tip of India in the Indian Ocean. Following the end of the civil war, Sri Lanka’s tourism numbers have increased drastically. Up until the pandemic, more and more tourists flocked to the island. READ MORE

 3. 3. INTERPERSONAL COMMUNICATION AS EXPERIENCED BY NURSES WORKING IN CULTURALLY DIVERSE INDIAN HOSPITALS

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Agnes Nilsson; Risa Larsen; [2018]
  Keywords : Communication; Cultural Competence; Interpreters; Language barriers; Nursing; Quality of care; Transcultural nursing;

  Abstract : Syfte: Syftet med studien var att skapa djupare förståelse kring sjuksköterskors upplevelse av mellanmänsklig kommunikation med patienter med annan kulturell bakgrund. Bakgrund: Kommunikation spelar en viktig roll i kulturen och är en stor del av relationen mellan individer. READ MORE

 4. 4. Representation of India : an empirical study of Western tourist material

  University essay from Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Author : Inayatali Nathani; [2016]
  Keywords : social constructivism; post-colonial theory; representation theory; India; Western tourist websites;

  Abstract : This thesis aims to describe how Western tourist websites represents India. Although there has been much research on tourism and Western representation of India, no literature is available on how Western tourist websites represents India. This thesis uses three theories, social constructivism, post-colonial theory, and representation theory. READ MORE

 5. 5. Hur påverkar människan lamantinens population?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Faring; [2016]
  Keywords : Lamantin; Trichechus manatus; population; mänsklig påverkan; West Indian manatee; Trichechus manatus; population; human impact;

  Abstract : Lamantinen (Trichechus manatus) är Nordamerikas mest utrotningshotade marina däggdjur. Arten är en av tre arter som går under benämningen manater och en av de arter som i vardagligt tal kan kallas för sjöko. Lamantinen består av två underarter, Floridas lamantin (T. manatus latirostris) och den antilliska lamantinen (T. READ MORE