Essays about: "advantages and disadvantages of university"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words advantages and disadvantages of university.

 1. 1. Is it possible to improve the bovine immune response to mastitis using immunogenetics?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Björnhagen; [2019]
  Keywords : bovine; immunology; genetics; breeding; mastitis;

  Abstract : Mastitis is a major problem for cows all over the world. For decades selection against mastitis has been performed through direct and indirect selection. Favorable outcomes of reduced mastitis incidence include: Economic gains, reduced use of antibiotics as well as improved animal welfare. READ MORE

 2. 2. The potential of using digital lockers as a delivery and return method for online purchasing of clothes

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Junyao Song; Gisela Gamborg Nielsen; [2017-06-29]
  Keywords : Last mile deliveries; digital lockers; e-commerce of clothes; customer satisfaction; customer experience; travel behaviour;

  Abstract : This thesis was written with the purpose of investigating the potential for using digital lockers as a last mile delivery method for e-commerce of clothes. Moreover, the thesis also aims at determine how online shopping of clothes and last mile deliveries affect the travel behaviour of the customers. READ MORE

 3. 3. A comparative analysis of the design and use of performance measurement in two Universities - Lund University and Liepaja University

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Liwaalislam Joudeh; Kaspars Sokolovskis; [2017]
  Keywords : Management control; performance measurement systems; public sector; university; Business and Economics;

  Abstract : Title: A Comparative analysis of the design and use of performance measurement in two Universities - Lund University and Liepaja University Seminar date: May 2017 Course: BUSN79 Business Administration Degree Project in Accounting and Finance, 15 credits Authors: Kaspars Sokolovskis & Liwaalislam Joudeh Supervisor: Anna Glenngård Keywords: Management control, performance measurement systems, public sector, university Purpose: The purpose of this thesis is to compare the performance measurement tools and indicators used in both Lund University and Liepaja University and point out to the advantages, disadvantages and challenges in both systems. Methodology: qualitative approach, 2 university cases, semi structured interviews Theoretical Framework/Perspectives: The first part includes a description of the performance measurement approaches 1) Total Quality Management 2) Economic Value Added 3) The Balanced Scorecard. READ MORE

 4. 4. Strawbalehouse - an investigation of construction method and insulation properties

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Christoffer Löf; Oscar Söderman; [2016]
  Keywords : halmbalshus; halm; byggnadsteknik; lerputs;

  Abstract : Dagens samhälle präglas till stor del av de miljöproblem vi står inför. Växthusgaser och energiåtgång som uppstår vid tillverkning av material och produkter är en av de största orsakerna till detta och en stor utmaning finns i att minimera dessa genom nytänkande. READ MORE

 5. 5. Användandet av handskar inom djursjukvården, i teori och praktik : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Karlsson; [2016]
  Keywords : handhygien; följsamhet; kontamination; infektionskontroll; utbildning;

  Abstract : Syftet med arbetet var att granska hur följsamheten till handskanvändning såg ut på smådjursverksamheter i Sverige, samt undersöka om det fanns ett glapp mellan teori och praktik. Under djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet får studenterna lära sig att handskar ska användas vid många olika typer av arbetsuppgifter, men när kunskaperna från utbildningen sedan ska appliceras i verkligheten kan problem uppstå. READ MORE