Essays about: "baddamm"

Found 1 essay containing the word baddamm.

  1. 1. Under ytan : hur designa naturpool för privat trädgård?

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Nilgun Fernehall; [2017]
    Keywords : vatten; baddamm; ekologisk pool; biologisk rening; vattendesign; vattenväxter; vattenträdgård;

    Abstract : Det här arbetet undersöker naturpooler, ett begrepp som jag kom i kontakt med under kursen företagsekonomi andra året på trädgårdsingenjörprogrammet, då vi skulle ha en fiktiv affärsidé att arbeta med. I jakten på inspiration till trädgårdsprojekt hittades en ny värld. Världen med naturpooler. READ MORE