Essays about: "clothing consumption"

Showing result 1 - 5 of 121 essays containing the words clothing consumption.

 1. 1. Sustainability practices on the Second-Hand Market. A Comparative Analysis of a For-Profit and Non-Profit Second-Hand organization

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Emma Fahle; Alice Fischer; Ebba Nyström; [2023-09-22]
  Keywords : Not-for-profit; For-profit; Second-hand; Circular Economy; Sustainability;

  Abstract : Reusing clothing through second-hand consumption can aid the shift towards circular economies by extending the lifespan of clothes. In the past, non-profit organizations have dominated the second-hand market in Western Europe. READ MORE

 2. 2. The impact of circular strategies for clothing on greenhouse gas emissions related to Swedish consumption

  University essay from

  Author : Nasira Ahsan; [2023-06-09T11:37:56Z 2023-06-09T11:37:56Z 2023 2023]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. The Devil Wears (New) Prada

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Hanna Björkman; Elsa Spenninge; [2023]
  Keywords : identity projects; self-presentation; luxury fashion rental; Consumer Culture Theory; access-based consumption; luxury fashion; Impression Management; Social Distinction; the extended self; Business and Economics;

  Abstract : In contemporary society, it is emphasised that ownership of clothing plays a crucial role in construction- and presentation of personal identities. With the rise of sustainable consumerism and the sharing economy, access-based consumption has emerged as a notable trend, offering individuals temporary access to non-exclusively owned clothing. READ MORE

 4. 4. Risk assessment of non-intentionally added substances in polyester yarn made from recycled polyethylene terephthalate (PET)

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Kristina Arnqvist; [2023]
  Keywords : r-PET; polyester yarn; NIAS; risk assessment;

  Abstract : Polyester is a synthetic material made from polyethylene terephthalate (PET), which is synthesised from fossil raw materials. Many clothing manufacturers are using polyester in their clothing, which, from an environmental perspective, creates a non-sustainable cycle. READ MORE

 5. 5. Kan fast fashion bli hållbart? : en studie om samhällsstrukturers påverkan på omställningen mot en hållbar klädindustri

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Kivelä; Linnéa Thoresson; [2023]
  Keywords : Klädindustri; hållbar utveckling; cirkulära affärsmodeller; intressenter; strukturer; Clothing industry; sustainable development; circular business models; stakeholders; structures;

  Abstract : Klädindustrin är en av de produktionsgrenar som orsakar störst utsläpp och föroreningar i världen, vilket påverkar såväl de miljömässiga som sociala aspekterna. Omställningen inom denna bransch är därmed viktig för att framtida generationer och naturen inte ska behöva betala för den överkonsumtion som sker i världen idag. READ MORE