Essays about: "hållbar utveckling"

Showing result 1 - 5 of 1293 essays containing the words hållbar utveckling.

 1. 1. Water quality improvement of highway runoff by the filter material D-Rainclean : A five-month field trial

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : William Gulding; [2023]
  Keywords : Adsorption; D-Rainclean; metal removal; Reactive filter; stormwater treatment;

  Abstract : Highway runoff and its pollutants are of growing concern. These pollutants require treatment as their concentration often are increased. A common removal method is the use of sedimentation ponds that removes particulates through gravity. READ MORE

 2. 2. Ekologi & estetik : om förhållandet mellan ekologiska och estetiska värden inom dagvattenhantering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Edvinsson; [2023]
  Keywords : Ekologisk dagvattenhantering; ED; LOD; biodike; regngård; regnbädd; gestaltning; ekologi; estetik; landskapsarkitektur;

  Abstract : Ekologisk dagvattenhantering, ED, är ett högaktuellt område där det i dag sker en enorm utveckling. Då jag började skriva denna uppsats, 2009/2010, var läget ett helt annat. Jag var frustrerad och förskräckt över att det fanns så mycket kunskap men så lite vilja att arbeta med dessa frågor “på riktigt”. READ MORE

 3. 3. Naturalistisk plantering i staden : ett alternativ till klippta gräsytor i en trafikerad miljö?

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Kinch; [2022]
  Keywords : naturalistiska planteringar; hållbar stadsutveckling; urbana planteringar; gräsytor; trafikerad miljö;

  Abstract : Den urbana expansionen som forskarna räknar med kommer att vara den största och snabbaste i mänsklighetens historia. Samtidigt som en förtätning av staden sker har artdiversitet minskat. READ MORE

 4. 4. Nervous System Informed Facilitation for Strategic Sustainable Development: Integrating Polyvagal Theory in the ABCD-Process

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Jonas Baumgart; Cora Niemeier; Felix Bruns; [2022]
  Keywords : Sustainability; Polyvagal Theory; FSSD; Facilitation; Multi-Stakeholder Process; Nervous System;

  Abstract : The activities of modern society create an unsustainable trajectory for life on planetearth. The issues related to that, as summed up in the sustainability challenge, are interdependentand complex, thus effective solutions must be systemic and involve diverse stakeholders. READ MORE

 5. 5. The Impact of Hybrid Work on Productivity: Understanding the Future of Work : A case study in agile software development teams

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Lisa Tran; [2022]
  Keywords : Agile Software Development; Software Development Teams; Productivity; Hybrid work; Agil utveckling; Mjukvaruutveckling; Team; Produktivitet; Hybrid arbete;

  Abstract : Organizations has become more hybrid enabling the workers to work partially from the office and partially from home. As remote work was found to have an impact on team collaboration, communication, productivity, and performance, concerns have been raised about Agile Software Development (ASD) teams working remotely. READ MORE