Essays about: "continous cover forestry"

Found 2 essays containing the words continous cover forestry.

 1. 1. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Edman; [2019]
  Keywords : bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Abstract : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. READ MORE

 2. 2. Högskärmar och kalhyggesfritt skogsbruk på bördig mark i Medelpad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elsa Järvholm; [2011]
  Keywords : högskärm; gran; föryngring; skador; kontinuitetsskogsbruk;

  Abstract : Under senare år har intresset för ett alternativ till kalhyggesbruk vuxit sig starkare i både Sverige och andra länder i Europa. I Sverige ses skärmskogsbruk och blädning i granskogar som två högst intressanta alternativ till kalhyggesbruk. READ MORE