Essays about: "example of thesis subject of the study"

Showing result 1 - 5 of 96 essays containing the words example of thesis subject of the study.

 1. 1. Den osynliga gestaltningen : med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mia Fjellström; [2020]
  Keywords : lukter; dofter; natur; stress; torg; gestaltning; Sergels torg;

  Abstract : Detta arbete handlar om hur lukter påverkar oss människor och hur lukten av natur kan hjälpa till att sänka vår stress. Genom att skapa tre gestaltningsförslag som provar tre olika tillvägagångssätt för att implementera naturlukt i staden hoppas jag kunna vidga landskapsarkitektens arbete med lukter. READ MORE

 2. 2. Putting out Fires. The situation of undocumented migrants in Sweden and the role of civil society activism.

  University essay from Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Roza Hashemzadeh Baygi; [2019]
  Keywords : undocumented migrants; civil society activism; migration; borders; Social Sciences;

  Abstract : The migration politics in Sweden have changed drastically within the past years as it has introduced stricter asylum policies and higher securitisation of borders. As a result, an increased number of people are forced to live as undocumented migrants, meaning without a legal permit to stay in the country. READ MORE

 3. 3. The Common European Asylum System : Challenges and Opportunities in Greece. A Case Study

  University essay from Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Author : Nikiforos Petersen; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis aims to investigate decision-making and policy implementation in the European Union, specifically regarding the Common European Asylum System (CEAS) and to compare how the political intention corresponds to the reality of its implementation, using the example of Greece. Europe’s ability to handle migration and refugee flows has been severely tested in recent years due to the large number of people fleeing wars in Central Asia and the Middle East. READ MORE

 4. 4. Camp and Buried : Queer perceptions of queer tropes and stereotypes in games.

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Emma Arltoft; Agnes Benkö; [2019]
  Keywords : Queer; video games; representation; LGBT; tropes; stereotypes;

  Abstract : The state of queer representation in games is poor, and queer consumers are growing increasingly vocal in their demands for nuanced portrayals. This thesis investigates how queer players perceive the tropes and stereotypes commonly used to portray them in games. READ MORE

 5. 5. En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen : underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Björn Beckman; Henning Ekselius; [2019]
  Keywords : tjänstekvalité; service; SERVQUAL; GAP-modell; pension; retirement;

  Abstract : Något som diskuteras ofta i den svenska lantbruksbranschen är den dåliga lönsamheten. Det är också det som många lantbrukare säger är orsaken till att de inte kan pensionsspara, och därmed inte kan förbereda sig för ett liv som pensionär på bästa sätt. READ MORE