Essays about: "futures research"

Showing result 1 - 5 of 60 essays containing the words futures research.

 1. 1. Participatory Design Fiction Curator – Providing inspiration from Participatory Design fiction Research

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Anaëlle Beignon; [2020]
  Keywords : design fiction; participatory design;

  Abstract : Designers take inspiration about the future in order to shape values for their design practice, especially when new technologies are involved. Participatory design fiction is an approach that enables designers to reflect upon futures are created by non-designers. READ MORE

 2. 2. Does US-China Trade War Cause Decoupling on Agricultural Trading? Evidence from Spillovers in Soybean Meal Futures Markets

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Yuwei Pei; Zhangya Zhou; [2020]
  Keywords : Trade war; Soybean meal; Price transmission; Risk spillover;

  Abstract : This thesis is designed to study the impacts of the US-China trade war on the agricultural trading between the two countries. Through the empirical research on the price and risk spillover effects, the evidence from the soybean meal futures markets are found out. READ MORE

 3. 3. Vad har svenska växtodlare för strategi vid terminshandel? : en studie med fyra gårdar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Carl Sjöberg; Olof Olsson; [2020]
  Keywords : riskhantering; terminshandel; strategi; växtodlare; beteende; risk management; futures trading; strategy; cropgrower; behaviour;

  Abstract : Sedan början av 1990-talet och inträdet i EU har Sveriges lantbrukare producerat sina grödor utan någon politisk prisreglering, istället sker produktionen till världsmarknadspris där tillgång och efterfrågan styr priserna. Lantbrukarna är därför exponerade för mer risk vilket kan hanteras med terminshandel för en jämnare intäkt och ett jämnare resultat från år till år. READ MORE

 4. 4. Hope as a generative force : a form of hope to be nurtured by academic institutions to foster proactive engagement among university students

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Mathilde Vandaele; [2020]
  Keywords : Constructive hope; pro-environmental behaviour; proactive attitude; education; Sustainability Science; Social Sciences;

  Abstract : Understanding hope and its motivational generative force in the face of climate change is an imperative, especially in the contemporary context of climate anxiety, doom-and-gloom communication, and spread of hopelessness among the younger generations. Concomitantly, academic research has bloomed this last decade when it comes to demonstrating the potential of hope to draw on negative emotions to nurture engagement towards pro-environmental behaviours. READ MORE

 5. 5. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2019]
  Keywords : värdeskapande; hållbart entreprenörskap; value co-creation; hållbara värden; extrinsic and intrinsic values; egovärde;

  Abstract : Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. READ MORE