Essays about: "change management master thesis"

Showing result 1 - 5 of 151 essays containing the words change management master thesis.

 1. 1. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 2. 2. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Arvidsson; [2020]
  Keywords : naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Abstract : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. READ MORE

 3. 3. Ashish Vivekar (2020) Evaluation of methodology for estimating crop yield from multispectral UAV images : a case study at Lönnstorp, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ashish Vivekar; [2020]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem analysis; Multispectral Sensor; Radiometric Correction; Reflection calibration; Phenology; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Adaptation of modern Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and multispectral sensor technology in agriculture can enhance the capacity to accurately monitor crops. But these technologies come with its own set of challenges. READ MORE

 4. 4. Keeping track of inventory by introducing a track and trace system -A case study at Svenska Mässan Gothia Towers AB

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Fredrik Gullberg; Cajsa Larsson; [2019-07-02]
  Keywords : Track and trace; warehouse management systems; inventory management; RFID;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 5. 5. Innovation Management and Simulations - Early innovative product exploration with modern working methods and technical simulations

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Linnéa Härder; Ebba Blomberg Cedergren; [2019]
  Keywords : Technical Simulations; Product Concept Development; Exploration; Agile Methods; Simulation Driven Development; Technology and Engineering;

  Abstract : The shortening of the development lead time for products is heavily affecting the need for having a strategic approach to product development methodology. It is also of the utmost importance to use the right tools and have an understanding concerning the digitalization of the industry. READ MORE