Essays about: "change management master thesis"

Showing result 1 - 5 of 141 essays containing the words change management master thesis.

 1. 1. Keeping track of inventory by introducing a track and trace system -A case study at Svenska Mässan Gothia Towers AB

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Fredrik Gullberg; Cajsa Larsson; [2019-07-02]
  Keywords : Track and trace; warehouse management systems; inventory management; RFID;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Veronica Furenbäck; [2019]
  Keywords : nätmagens pH; våmacidos; SARA; LRCpH; eBolus; buffring; salivflödeshastighet; tuggaktivitet; idissling; peNDF; partikellängd; sortering;

  Abstract : Våmmens pH hos mjölkkor varierar under dygnet och mikroberna i våmmen behöver ett pH mellan 6-6,5 för att fungera optimalt. Normalt hålls våm-pH stabilt genom att kon absorberar flyktiga fettsyror (VFA) till blodet och den viktigaste mekanismen är saliven vilket har en buffringsförmåga då den innehåller bikarbonat och vätefosfatjoner. READ MORE

 3. 3. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 4. 4. How a change-up of a Planning tool can affect the Project Management Performance : A case study on project planning

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Robin Juslin; Andy To; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The continuous strive for improvement and achieving higher efficiency for the ability to keep up with the market, as the competitors increases with the newer technologies that becomes available for the world leading companies. Project performance approaches as an aid towards project success is thus an important topic among organizations as a subpart for increasing their project planning efficiency. READ MORE

 5. 5. Enabling Digital Transformation - a Dynamic Capabilities Approach

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Cecilia Josefsson; Emma Berg; [2019]
  Keywords : Digitalization; Digital transformation; Dynamic Capabilities; Strategy; ;

  Abstract : This report is built on a theoretical literature study within the areas of digital transformation and dynamic capabilities. An empirical study has been made on the provider of the mission of this study, Propia, and a case study has been made on the case company Tekniska verken, in order to verify the theoretical findings and results. READ MORE