Essays about: "change management master thesis"

Showing result 1 - 5 of 157 essays containing the words change management master thesis.

 1. 1. Transforming the climate change-gender nexus? : revisiting gender mainstreaming in the context of climate change and disaster risk reduction: experiences from the Swedish Embassy in Bangkok

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Sofia Karlsson; [2020]
  Keywords : gender mainstreaming; climate change; disaster risk reduction; feminist institutionalism; gender expertise; neoliberalism; Social Sciences;

  Abstract : The gendered nature of impacts from climate change and disasters has become increasingly apparent. As such, this thesis analyses gender mainstreaming at the Development Cooperation Section of the Swedish Embassy in Bangkok with specific reference to its climate change and disaster risk reduction contributions in the Asia-Pacific region. READ MORE

 2. 2. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 3. 3. Change Management : Critical success factors of product development in Agile

  University essay from KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Author : Sahar Saghazadeh; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Agile has become a popular product development in IT services. The trend of moving from a product traditional development approach to Agile emphasizes the important of change management in Agile. This thesis answers, “what are the critical success factors for effective change management in Agile?”. READ MORE

 4. 4. Estimation of roughage intake for dairy cows based on eating time and individual intake rate

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Pihl; [2020]
  Keywords : roughage; dairy cows; intake rate; silage; silage intake estimation;

  Abstract : Prediktering av foderintag för mjölkkor är en viktig aspekt att ta hänsyn till både ur djurvälfärdssynpunkt men även ekonomiskt då foder är en av de största utgifterna inom svensk mjölkproduktion. Precis prediktering av foderintag är viktigt för att und-vika att över- eller underutfodra sina djur vilket i sin tur kan leda till sjukdomar hos djuren och/eller högre omkostnader. READ MORE

 5. 5. Optimization of aftermarket logistics with dual supply chains for Sandvik AB

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik; Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Gopalakrishnan Srinivasan; Akshay Hingmire; [2020]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Background: Aftermarket logistics is important for a manufacturing company to maintain customer satisfaction in the long run. However, the supply chain set for aftermarket parts is equally crucial as the original equipment. Modification or optimization of the logistics systems for slow-moving aftermarket items is inevitable. READ MORE