Essays about: "change management master thesis"

Showing result 1 - 5 of 133 essays containing the words change management master thesis.

 1. 1. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 2. 2. How a change-up of a Planning tool can affect the Project Management Performance : A case study on project planning

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Robin Juslin; Andy To; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The continuous strive for improvement and achieving higher efficiency for the ability to keep up with the market, as the competitors increases with the newer technologies that becomes available for the world leading companies. Project performance approaches as an aid towards project success is thus an important topic among organizations as a subpart for increasing their project planning efficiency. READ MORE

 3. 3. (In)formell tillfällig användning : en studie om potentialen i det tillfälliga och dess transformering från informell till formell

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Simon Wirf; Johanna Arvidsson; [2019]
  Keywords : tillfällig användning; formell stadsutveckling; informell stadsutveckling; gentrifiering; Friisgatan Malmö; Djupadal Malmö;

  Abstract : Utvecklingen av staden kan kategoriseras utifrån formella och informella avsändare. Den formella stadsutvecklingen sker via kommundrivna planeringsprocesser och är baserad på lagar och regler. READ MORE

 4. 4. Drivers and Barriers for Reducing Food Waste in School Kitchens

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Marika Arvidsson; [2019]
  Keywords : Food waste; food production; school kitchens; public kitchens; change management; change; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Of the food produced for human consumption, one-third is lost or wasted. Food waste has an impact on the environment in several ways and it is thus required to reduce food waste in all parts of the value chain. The objective of this thesis is to identify drivers and barriers for implementing food waste reducing strategies in school kitchens. READ MORE

 5. 5. Effects of extruded linseed on methane emission and milk production of dairy cows

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Stina Blomdahl; [2019]
  Keywords : extruded linseed; methane output; fatty acid; milk yield;

  Abstract : The agriculture sector is one of the major sources to produce greenhouse gases of today. One big contributor is methane (CH4) generated during rumen digestion of the feed carbohydrates. One approach to lower CH4 output from the agriculture sector, is to change the diet for the cows. READ MORE