Essays about: "gröna vågen"

Found 4 essays containing the words gröna vågen.

 1. 1. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Östensson; [2020]
  Keywords : självhushållare; gröna vågen; ruralisering; meningsskapande;

  Abstract : Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden. READ MORE

 2. 2. “Nya gröna vågen”- the new back-to-the-landers : Growing new pathways to the future

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Mattias Nitschke; [2019]
  Keywords : Sustainable development; gröna vågen; nya gröna vågen; non-human; material practices; modernity; ontological turn; alternative food provisioning practices; physical surroundings; back-to-the-land; practice theory;

  Abstract : In the face of climate change, political instability, ecological destruction, extinction of species and other global issues humanity is facing, various studies are showing that a radical societal transformation is needed to avoid an ecological collapse. This thesis explores the contemporary social-environmental phenomenon “nya gröna vågen” (new-back-to-the-landers) in Sweden as a response to an urgent need for societal transformation as well as a resistance to the conventional modern society. READ MORE

 3. 3. The Green Wave : How communication, advocacy andparticipation measures are included indocuments important for increase bicycling inStockholm City and Nacka Municipality

  University essay from Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Author : Olga Ekblom; [2017]
  Keywords : Transportation; bicycling; communication; advocacy; participation;

  Abstract : The world is becoming increasingly urban. This puts pressure on a number of functions within cities, not the least the transportation system. Motorized traffic is responsible for a number of negative environmental effects, such as carbon dioxide emissions and particle pollution. To halt this development an increased share of bicyclists is needed. READ MORE

 4. 4. Motivet till klivet : en studie av drivkrafterna och meningsskapandet inom en ny grön utflyttningsvåg för självhushållning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lena Norrström; [2014]
  Keywords : gröna vågen; självhushållning; motiv; mening; system; livsvärld; landsbygd; utflyttare; sociala rörelser;

  Abstract : Aktuella trender kring stadsodling, ekologism, antikommersialism och självhushållning visar tecken på att en ny grön våg är på ingång. Hos de nya livsstilsidealen finns en vurm för landsbygden. READ MORE