Essays about: "hålrum"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word hålrum.

 1. 1. Comparison of Tunnel Convergence Measurement Methods

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Olof Erlandsson; [2020]
  Keywords : tunnel; convergence; displacement; tilt; sensor; tunnel; konvergens; förskjutning; tilt; sensor;

  Abstract : When creating cavities below ground, movements occur in the surrounding soil due to disrupted equilibrium. In tunnel constructions these displacements are referred to as tunnel convergence. This report compares four dierent methods for monitoring tunnel convergence with regards to both measurement precision and method cost. READ MORE

 2. 2. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Keywords : Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Abstract : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. READ MORE

 3. 3. Real-time imaging of cerebrospinal fluid flow physiology at 7T

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Olle Haglund; [2019]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Background The cerebrospinal fluid (CSF) is involved in several diseases and patho- physiological states, such as Alzheimer’s disease and hydrocephalus. Previous studies CSF dynamics in the brain show that the flow of the CSF depends on cardiac pulsation, time of day and respiration. READ MORE

 4. 4. Simulation of solidification and cooling of a casting product using COMSOL Multiphysics

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Author : Tom Allen; [2019]
  Keywords : Heat transfer; casting; phase change; COMSOL Multiphysics; Technology and Engineering;

  Abstract : In this project, the cooling and solidification processes for a Valmet Foundry product have been simulated in order to shorten the cooling time. The study has also been done in cooperation with RISE Swecast in Jönköping, as a part of finding ways to make casting procedures more energy efficient. READ MORE

 5. 5. Bankrolling Adverse Human Rights Impact in Development Projects - A study of the role and responsibilities of international financial institutions with respect to human rights in the development finance context and the implications of using intermediary commercial banks

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Paulina Wästerlund; [2019]
  Keywords : public international law; international human rights law; international financial institutions; commercial banks; development finance; Law and Political Science;

  Abstract : Den ökade andelen kapital som riktas mot hållbar utveckling genom att med offentliga medel frigöra privata investeringar i utvecklingsprojekt genomförda av privata aktörer kan, vid en första anblick, verka som ett framgångsrikt resultat av mobiliseringen av nödvändiga finansiella medel för att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Inkluderingen av den privata sektorn att bidra till, och lösa, samhällsutvecklingsfrågor med offentliga medel har emellertid haft uppenbara konsekvenser i form av en ökad risk för skadlig inverkan på mänskliga rättigheter, och har tydliggjort ett hålrum i möjligheterna till ansvarsutkrävande, eftersom privata institutioner är verksamma inom andra operativa och rättsliga system än offentliga internationella institutioner. READ MORE