Essays about: "stadsträd"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the word stadsträd.

 1. 1. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 2. 2. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 3. 3. Gatuträdsbestånd med resiliens och vitalitet i framtidens städer : en studie av väderdata samt art- och släktesfördelning i Stockholm, Göteborg och Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Pustina; Michael Pustina; [2020]
  Keywords : stadsträd; gatuträd; träd; stadsmiljö; klimatförändringar; nederbörd; nederbördsfördelning; artdiversitet; resiliens;

  Abstract : This study covers Stockholm, Gothenburg and Malmö and is based on the hypothesis that springs are getting drier and that this has negatively affected the vitality of street trees. The study compiles and visualizes trends in rainfall distribution over the year, based on rainfall data and also maps species and genus distribution within the street tree population for each city. READ MORE

 4. 4. Ekonomisk trädvärdering i urbana miljöer : en praktisk jämförelse mellan fyra olika värderingsmodeller

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Lanz; [2020]
  Keywords : ekonomisk trädvärdering; Alnarpsmodellen 2.2; Stockholmsmodellen; Stritzkes modell; VAT19;

  Abstract : Förtätning i städer och olovliga trädfällningar är problematisk för stadsträd. I staden är träd ett viktigt element och främjar människornas hälsa och välbefinnande. Förutom människans behov i form av bland annat rekreation och återhämtning, bidrar träden med flera ekosystemtjänster. READ MORE

 5. 5. Klimatanpassning av Malmös framtida trädbestånd : en studie av tillämpade forskningsmetoder i syfte att utveckla klimatanpassningen av Malmös urbana trädbestånd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hellman; Maja Skog; [2020]
  Keywords : klimatanpassning; stadsträd; resiliens; klimatförändringar; urbana trädbestånd; Malmö;

  Abstract : Klimatförändringar såsom den globala uppvärmningen påverkar och förändrar förutsättningarna för livet på jorden. Den naturliga distributionen av träd förändras i och med att mönster för temperatur och nederbörd skiftar, men även i urbana miljöer påverkas vegetationens situation. READ MORE