Essays about: "landsbygdsutvecklare"

Found 2 essays containing the word landsbygdsutvecklare.

 1. 1. Arbetsgrupp eller grupparbete? : en studie i vad nätverk från studietiden betyder i arbetslivet för landsbygdsutvecklare

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tora Lundin; [2019]
  Keywords : landsbygdsutvecklare; agronom; nätverk;

  Abstract : Denna uppsats undersöker ifall nätverk som studenter vid universitetsutbild-ningen Agronom – landsbygdsutveckling skaffar sig under studietiden har nå-gon betydelse för dem i arbetslivet. Metoden som används är semistrukture-rade kvalitativa intervjuer. READ MORE

 2. 2. Arbete eller kall? : en studie kring hur landsbygdsutvecklare arbetar med landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Schmidt; [2016]
  Keywords : landsbygdsutvecklare; landsbygdsutveckling; organisationer; utveckling; mellanhand; kontakter; nätverk; socialt kapital;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning av yrkesrollen som landsbygdsutvecklare utformas inom olika organisationer. Syftet var i första hand att ta reda på hur respektive landsbygdsutvecklare utövade sina tjänster, vilka skillnader och likheter som fanns i yrkesrollen. READ MORE