Essays about: "lasarett"

Found 4 essays containing the word lasarett.

 1. 1. Evaluation of an Ozone Cabinet for Disinfecting Medical Equipment

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Ida Ljungberg; [2018]
  Keywords : Disinfection; ozone;

  Abstract : The spreading of infection is a significant and well-known problem in all healthcare environments today. The most prevalentways that infection spreads are either by direct contact between two individuals where one has an infection, or with anintermediate person or object as an infection carrier. READ MORE

 2. 2. Förtätningens inverkan på grönområdena vid Skånes universitetssjukhus i Malmö : sjukt värdefulla grönytor att ta vara på

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Eva Molander; Mikaela Wennström; [2016]
  Keywords : förtätningens följder; grönstrukturplanering; hälsofrämjande miljöer; utemiljö; sjukhuspark; gestaltningsaspekter; Skånes universitetssjukhus;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om hur förtätning kan komma att påverka grönytor samt grönytors betydelse för människans välbefinnande. Vi har också konkret studerat grönytor vid Skånes Universitetssjukhus, och ger förslag på hur en av dessa grönytor kan vidareutvecklas. READ MORE

 3. 3. Improvements for Waran-patients in Finspång

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : Emma Lennartsson; [2014]
  Keywords : Logistik; patienter; Vårdlogistik; Waran; Processkartläggning; Swim-lane diagram; Distriktssjuksköterskor; Biomedecinskanalytiker;

  Abstract : Närsjukvården i Finspång har idag 540 patienter som är i behov av, och behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran. Läkemedlet ges till de som drabbats av blodpropp (bentrombos/lungemboli), förmaksflimmer eller har klaffproteser. READ MORE

 4. 4. Development of a model for physical and economical optimization of distributed PV systems

  University essay from Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Author : David Näsvall; [2013]
  Keywords : PV; PV system; solar energy; solar cell; model development; solcell; solel; solenergi; modellutveckling;

  Abstract : There are a number of factors that influence both the physical and the economical performance of a photovoltaic solar energy (PV) installation. The aim of this project was to develop a simulation and optimization model with which these factors could be analyzed and the PV installation optimized. READ MORE