Essays about: "literature review program management"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words literature review program management.

 1. 1. Turning water into wine - Exploring approaches for improved water management among five vitivinicultural sustainability programs

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Hanna Angel; [2018]
  Keywords : Water management; Wine industry; Sustainability Programs; Vitiviniculture; Implementation; Science General;

  Abstract : Wine production has been demonstrated to negatively impact on the environment in a number of ways, threatening the well being of ecosystems and a sustainable future of the industry. With a general need for reducing environmental impacts; optimization of water resources has been identified the most critical environmental aspect in relation to wine production. READ MORE

 2. 2. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mirjam Alinder; [2018]
  Keywords : natur; hälsa; tro; naturbaserad rehabilitering; hälsoträdgård; läkande trädgård; ekoterapi; ekospiritualitet; existentiell hälsa; andlighet; arbetsträning;

  Abstract : Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. READ MORE

 3. 3. Gestaltning för hållbar dagvattenhantering i mindre stadsdelsparker : exemplet Fågelsångsparken i Sollentuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michelle Sundström; [2018]
  Keywords : Hållbar dagvattenhantering; dagvatten; gröna lösningar; klimat; park;

  Abstract : Jordens pågående klimatförändring kommer leda till att kraftiga regn kommer vara vanligt förekommande i Sverige. Människan har sedan flera tusen år tillbaka arbetat med att utveckla speciella system som förmår att hantera dagvatten. De senaste åren har hållbar dagvattenhantering blivit allt mer uppmärksammat. READ MORE

 4. 4. Evaluation of IoTivity: A Middleware Architecture for the Internet of Things

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Kajsa Elfström; [2017]
  Keywords : Internet of Things; IoTivity; Middleware; Open Connectivity Foundation; Standard; Sakernas Internet; IoTivity; Mellanvara; Open Connectivity Foundation; Standard;

  Abstract : Today the Internet of Things (IoT) lacks universal standards for communication and interaction between devices. There is a wide collection of diverse software architectures for IoT applications on the market, where smart devices from different manufacturers are often unable to interact with each other. READ MORE

 5. 5. The perks of fitting like a glove

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Rebecca Stenbeck; Sandra Vallin; [2017]
  Keywords : Talent; Trainee Program; Talent Management; Efficient Talent Positioning; Strategic Human Resource Management; Business and Economics;

  Abstract : The purpose of this study is to explore and gain an increased understanding of the key success factors behind young talent acquisition and development in terms of value creation, and thus contribute to the research field of Strategy - and Human Resource literature. This will be done by a case study of AAK, a leading producer of vegetable fats, to empirically analyze how they work with talent acquisition through their Trainee Program. READ MORE