Essays about: "literature review program management"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the words literature review program management.

 1. 1. Land reclamation by reindeer lichens : On the complexity of substrate and reindeer grazing on Cladonia spp. dispersal

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Christine Godeau; [2019]
  Keywords : Artificial dispersal Quartzite quarry; Reindeer lichens; Reindeer winter grazing; Substrate.;

  Abstract : Reindeer lichens are on a dramatic decline in Sweden, with a 71 % decrease in abundance over the last 60 years. Reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) management, undertaken by indigenous Sámi people, depend upon extensive winter grazing grounds with abundant reindeer lichen cover. READ MORE

 2. 2. Katten på polikliniken : en jämförelse mellan CFC-ackrediterade och icke ackrediterade kliniker

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Angelika Ullsten; Caroline Braun; [2019]
  Keywords : katt; hantering; stress; CFC-ackrediterad; icke ackrediterad;

  Abstract : Katten är idag ett vanligt sällskapsdjur men inte en lika vanlig patient på kliniken. En anledning till det är att många kattägare upplever flertalet svårigheter med att ta sin katt till en klinik. READ MORE

 3. 3. Turning water into wine - Exploring approaches for improved water management among five vitivinicultural sustainability programs

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Hanna Angel; [2018]
  Keywords : Water management; Wine industry; Sustainability Programs; Vitiviniculture; Implementation; Science General;

  Abstract : Wine production has been demonstrated to negatively impact on the environment in a number of ways, threatening the well being of ecosystems and a sustainable future of the industry. With a general need for reducing environmental impacts; optimization of water resources has been identified the most critical environmental aspect in relation to wine production. READ MORE

 4. 4. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mirjam Alinder; [2018]
  Keywords : natur; hälsa; tro; naturbaserad rehabilitering; hälsoträdgård; läkande trädgård; ekoterapi; ekospiritualitet; existentiell hälsa; andlighet; arbetsträning;

  Abstract : Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. READ MORE

 5. 5. Gestaltning för hållbar dagvattenhantering i mindre stadsdelsparker : exemplet Fågelsångsparken i Sollentuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michelle Sundström; [2018]
  Keywords : Hållbar dagvattenhantering; dagvatten; gröna lösningar; klimat; park;

  Abstract : Jordens pågående klimatförändring kommer leda till att kraftiga regn kommer vara vanligt förekommande i Sverige. Människan har sedan flera tusen år tillbaka arbetat med att utveckla speciella system som förmår att hantera dagvatten. De senaste åren har hållbar dagvattenhantering blivit allt mer uppmärksammat. READ MORE