Essays about: "literature review program management"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the words literature review program management.

 1. 1. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Kållberg; [2019]
  Keywords : värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

  Abstract : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. READ MORE

 2. 2. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Yachnin; [2019]
  Keywords : phytotechnology; phytoremediation; landscape architecture; stormwater management; contamination; pollution;

  Abstract : In this master’s thesis the field of phytotechnology is investigated. Phytotechnology is a collection of largely unexploited methods and processes that aim to employ the abilities of plants to manage contaminants in our environments. READ MORE

 3. 3. Aktivera rummen mellan rummen : ett gestaltningsförslag för mer fysisk aktivitet i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Stridsberg; [2019]
  Keywords : byggd miljö; folkhälsa; fysisk aktivitet; platsanalys; spontanidrott; vardagslandskap; landskapsarkitektur;

  Abstract : Folkhälsan är ett högst relevant ämne att studera då den är av en eskalerande och nedåtgående trend i Sverige idag, både gällande fysisk och psykisk ohälsa. Detta hälsoproblem är utbrett hos stora delar av befolkningen samt det mest kostsamma samhällsproblemet idag. READ MORE

 4. 4. Land reclamation by reindeer lichens : On the complexity of substrate and reindeer grazing on Cladonia spp. dispersal

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Christine Godeau; [2019]
  Keywords : Artificial dispersal Quartzite quarry; Reindeer lichens; Reindeer winter grazing; Substrate.;

  Abstract : Reindeer lichens are on a dramatic decline in Sweden, with a 71 % decrease in abundance over the last 60 years. Reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) management, undertaken by indigenous Sámi people, depend upon extensive winter grazing grounds with abundant reindeer lichen cover. READ MORE

 5. 5. Adoption of a Trackability Tool among Humanitarian Practitioners in Local Units : A Field Study on a Food Assistance Program in Colombia

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Lorinde Knoops; [2019]
  Keywords : Humanitarian Supply Chain; Supply Chain Management; Supply Chain Visibility; Traceability; Track Trace; Humanitarian practitioners; ICT adoption; Technology acceptance; Commodity distribution; Local humanitarian organizations; Colombia; Bienestarina; ICBF; Humanitära försörjningskedjor; Supply Chain Management; Supply Chain Visibility; Spårbarhet; Spårbarhetssystem; Humanitära praktiker; IKT användning och införande; Acceptans av ny teknik; Råvarudistribution; Lokala humanitära organisationer; Colombia; Bienestarina; ICBF;

  Abstract : Worldwide, the need for effective humanitarian aid is growing, and continuous aid such as commodity distribution plays a major role in ensuring sustained wellbeing. In literature, information and communication technology (ICT) has been recognized and suggested to enhance the performance and achieve higher social impact of humanitarian supply chains. READ MORE