Essays about: "litter consumption"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words litter consumption.

 1. 1. Paper vs Leaf: Comparative Life Cycle Assessment Of Single-use Plates Made Of Renewable Materials

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Lucia Korbelyiova; [2019]
  Keywords : Sustainable Development; Life cycle assessment; Disposable plates; Leaf; Paper;

  Abstract : Global plastic pollution of the natural environment is extremely detrimental as it is causing deaths of animal species. More than 80 % of marine litter is made up by plastics and 70 % of those are made up by disposable items. READ MORE

 2. 2. Inhysningssystem för dikor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Andersson; [2017]
  Keywords : dikor; inhysningssystem; ströbäddssystem; liggbåssystem; utedrift; erfarenheter;

  Abstract : Genom att väva ihop erfarenheter från aktiva lantbrukare med en litteraturstudie är målet med rapporten att komma fram till användbara slutsatser kring vilket inhysningssystem som är bäst till dikor. Frågeställningarna har varit: • Hur påverkar gårdens förutsättningar valet av inhysningssystem? • Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i valet av inhysningssystem? • Vilket inhysningssystem ska lantbrukaren välja? Litteraturstudien omfattar bl. READ MORE

 3. 3. Föräldradjur inom slaktkycklingindustrin : välfärdsproblem och försök till åtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Madeleine Bichel; [2016]
  Keywords : broiler; slaktkyckling; föräldradjur; välfärdsproblem; foderrestriktioner; feed restrictions; broiler breeders; welfare problems;

  Abstract : Dagens slaktkycklingindustri har medfört flera välfärdsproblem för de avelsfåglar (föräldradjuren) som används för att producera slaktkycklingar och detta arbete syftar till att ge en överblick över dessa välfärdsproblem samt redogöra för eventuella försök till åtgärder som gjorts. De mest uppmärksammade problemen handlar om foderrestriktioner samt aggressiva beteenden vid parning. READ MORE

 4. 4. Plasticization of the ocean : frame analysis of the marine litter discourse in German newspapers

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Solveig Schröder; [2015]
  Keywords : marine litter; plastic; ocean; frame analysis; human-nature relations; citizen; responsibility; Germany;

  Abstract : Marine litter is a recently emerging environmental problem. It originates from the careless and inaccurate handling of production, consumption and treatment of (plastic) products which ultimately become litter and threaten both the marine ecosystem and humans depending on a healthy ocean. READ MORE

 5. 5. Rörflen som strömedel i djupströbäddar för nötkreatur

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Holmström; [2014]
  Keywords : rörflen; strömedel; djupströbädd; damm; uppsugningsförmåga; ströåtgång;

  Abstract : På grund av de blöta höstarna de senaste åren har priset på halm stigit. Intresset har därmed ökat för att börja odla och använda energigräset rörflen som alternativt strömedel. Rörflen slås sent på hösten eller tidigt på våren för att sedan balas i slutet på april, eller i början på maj. READ MORE