Essays about: "m a risk management"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the words m a risk management.

 1. 1. The value of personality - Using algorithms and econometrics to analyze CEO conscientiousness and its impact on M&A performance

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Axel Gillmert; Henrik Persson; [2019-08-12]
  Keywords : M A performance; CEO acquisitiveness; Big Five personality traits; Conscientiousness;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 2. 2. The Po Delta Biosphere Reserve: Management challenges and priorities deriving from anthropogenic pressure and sea level rise

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Damiano Vesentini; [2019]
  Keywords : geography; GIS; environmental pressure; water quality; nutrient accumulation; rising sea level; climate change; value for conservation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The Po Delta Biosphere Reserve is located in Northern Italy and has attained recognition by UNESCO in 2015 due to its unique natural and cultural value. The reserve covers an area of approximately 140 000 hectares, supporting a human population of 118 000, as well as a complex mosaic of ecosystems, which are found in this transitional waters landscape. READ MORE

 3. 3. Gör plats åt en föränderlig kust : gestaltning av ett hållbart kustlandskap med naturanpassade metoder

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malena Kjellstrand; [2019]
  Keywords : Landskapsarkitektur; naturanpassade metoder; kust- och erosionsskydd; stigande havsnivåer; klimatanpassning; designstrategier; gestaltningsförslag;

  Abstract : Arbete grundar sig i den komplexa och osäkra framtid som kustlandskapet står införpå grund av havsnivåhöjningen och fokuserar på Skånes särskilt utsatta kust. Idag utgår de anpassningsåtgärder som görs från en beräknad havsnivåhöjning på upp till 1 meter mellan åren 1990 och 2100. READ MORE

 4. 4. Preserving Value, Enabling Continuity – Cultural Heritage Conservation and Co-curation with Indigenous Source Communities in a Contemporary Cultural Context

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Sara Gainsford; [2018-06-27]
  Keywords : conservation; co-curation; conservator liaison; source community; postcolonialism; continuity; objects collections; Sámi; Māori;

  Abstract : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2018, 30 HECSecond Cycle2018:21.... READ MORE

 5. 5. Faktorer som påverkar antalet ungskogsröjningar i tallbestånd

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johan Gotthardsson; [2018]
  Keywords : skogsvård; röjning; ungskogsröjning; tall; ståndort; stubbskott; röjstammar; markfuktighet; forestry; cleaning; precommercial thinning PCT ; young forests; pine trees; habitat; stump shoots; PCT-stems; soil moisture;

  Abstract : Röjning är en av de viktigaste åtgärderna för att forma framtida skogsbestånd. Röjning har utförts på liknande sätt under de senaste 50 åren och har inte gynnats av samma tekniska utveckling som drivning. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk är det viktigt att skogsvården utförs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. READ MORE