Essays about: "oil"

Showing result 1 - 5 of 1203 essays containing the word oil.

 1. 1. Changes in Disclosure Tone after an Incident - Quality and industry spill-over effects

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Josefin Dolietis; Fanny Rydberg; [2019-08-08]
  Keywords : Disclosure tone; disclosure quality; spill-over effect; industry response; text analysis; activity; optimism; certainty; realism; impression management; information overload; greenwashing;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 2. 2. Industry dependent performance of initial public oerings

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Mikael Högberg; Qi Li; [2019-07-02]
  Keywords : IPO; event study; performance; CAR; CAR; buy-and-hold;

  Abstract : MSc in Finance.... READ MORE

 3. 3. The Potential for Alternative Fuels in Maritime shipping (A Literature Review) —Focus on LNG and Biofuels (Biodiesel & Ethanol)—

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Emad Sheikh Othman; [2019-07-02]
  Keywords : Alternative fuels; sea shipping industry; iquefied natural gas LNG; biofuels;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 4. 4. Case study of a 19th century gypsum cast of the Parthenon Frieze

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Lisa Bandgren; [2019-06-19]
  Keywords : Plaster casts; gypsum; Parthenon Frieze; Göteborgs Museum;

  Abstract : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:15.... READ MORE

 5. 5. Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Victor Babakhani; Aalhuizen Christoffer; [2019]
  Keywords : Oil Price; Sector return; Oil; Systematic Risk; Sustainable Development; Finance;

  Abstract : Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. READ MORE