Essays about: "quality management system"

Showing result 1 - 5 of 605 essays containing the words quality management system.

 1. 1. The Changing Nature of the Audit Profession - Opportunities and Challenges with Digital Transformation and the Use of Audit Support Systems, Big Data and Data Analytics

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Gustaf Stensjö; [2020-07-01]
  Keywords : Auditing; Digital Transformation; Audit support systems; Big data; Data analytics;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 2. 2. Research on Return Logistics in Online Shopping Environment - A case study of Taobao

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Sijia Yu; Wantong Zhao; [2020-06-22]
  Keywords : E-commerce environment; Return Logistics; Logistics model;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 3. 3. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 4. 4. Signal Dependency Analysisand Status Propagation Tracking

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Peng Su; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : In software engineering, analyzing the dependence of software modules and signals is a common method of verification and testing software behaviors. Through dependency analysis, users can improve the quality and operating efficiency of the code. Also, analyzing dependencies can reflect the working status of software modules. READ MORE

 5. 5. Adapting together in times of climate change : the potential of adaptive governance for improving the cooperation between reindeer herders and forest owners in northern Sweden

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Freya Grüsgen; [2020]
  Keywords : social-ecological system; land use; reindeer husbandry; forestry; climate change; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Reindeer husbandry has long been a central element of the traditional livelihood and culture of indigenous Sami people in northern Sweden. However, it faces several challenges from competing land uses, primarily forestry. READ MORE