Essays about: "recommendation of inventory system"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words recommendation of inventory system.

 1. 1. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Keywords : Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Abstract : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. READ MORE

 2. 2. Evaluation of emergency ordering policies at Syncron

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Niklas Jonsson Åberg; Staffan Theander; [2017]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : The aim of our research has been to identify what prevents Syncron from implementing a single item emergency ordering policy in their inventory management system, GIM. Emergency ordering is defined here as the ability to use two supply sources, a normal one and a faster more expensive emergency source. READ MORE

 3. 3. A case study of Mionix’s distribution system on how to improve inventory management with focus on customer service and total cost

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Author : Jim Holtne; Anton Auvoja; [2015]
  Keywords : Distribution system; distribution channel; inventory management; material planning methods; e-commerce; Total cost; EOQ; Safety stock; Service levels;

  Abstract : Background - A company’s distribution system is a critical component and businesses need to consider the aspects of customer service and total cost when designing the distribution system. A distribution system can be defined as the process of making products or services available for customers. READ MORE

 4. 4. Determine planning method in the storage area

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Ying Liu; [2015]
  Keywords : storage area;aisle;location;genetic algorithm; Technology and Engineering;

  Abstract : ABSTRACT Ji Yuan Hai Wan Shi Ye AB started in the December of 2011, is co-funded by the Xiamen Hai Wan AB and Luo Yang Shi Hua. It has integrated business such as scientific research, production and trade together. The company locates in the industrial manufactory area at Ji Yuan, Henan Province. READ MORE

 5. 5. Classification of supplied components

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Kristin Svensson; Kristofer Sveger; [2014]
  Keywords : ABC-klassificering; supply; försörjningsstrategi; lagerstyrning; inköpsklassificering; ABC classification; inventory management; purchase classification; Technology and Engineering;

  Abstract : Bakgrund: Elektroniktillverkaren The Company implementerade för 4-5 år sedan en ABC-klassificeringsmodell för klassificering av de komponenter som de köper in. Nu vill företaget utmana den nuvarande modellen och utvärdera om de använder korrekta parametrar för klassificering, för att undersöka om det finns möjlighet till förbättring. READ MORE