Essays about: "on work to live and live to work"

Showing result 1 - 5 of 394 essays containing the words on work to live and live to work.

 1. 1. The Road to Women’s Empowerment in a Man's Crop : A field study of Ugandan women's empowerment process in the coffee farming industry

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Hale Özdemir; [2019]
  Keywords : Women; Empowerment; Uganda; IWCA; Coffee; Gender Equality; Women s Empowerment;

  Abstract : In recent years the concept of empowerment has flourished to a large extent, not least in development studies. Empowering marginalised communities, poor people and women has become a priority for development agencies and organisations. READ MORE

 2. 2. Real-time localization of balls and hands in videos of juggling using a convolutional neural network

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : Rasmus Åkerlund; [2019]
  Keywords : convolutional neural network; real-time object localization; large video dataset; juggling;

  Abstract : Juggling can be both a recreational activity that provides a wide variety of challenges to participants and an art form that can be performed on stage. Non-learning-based computer vision techniques, depth sensors, and accelerometers have been used in the past to augment these activities. READ MORE

 3. 3. Making democracy work through the logic of practice : a study of the bureaucracy at the Nordic Council of Ministers and the art of acting by producing texts

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Negin Nasiripour; [2019]
  Keywords : assemblage; black box; bureaucratic field; habitus; logic of practice; Nordic Council of Ministers;

  Abstract : We live in an increasingly globalized world in which we humans are linked to each other within and across transnational and national social fields that make up totality of modern societies. Governance and democracy are enacted on various levels, from districts up to international levels, such as the European Union (EU). READ MORE

 4. 4. Vilket är det största hotet mot den afrikanska elefanten (Loxodonta spp.)?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lisa Mattsson; [2019]
  Keywords : afrikansk elefant; bevarande; skogsskövling; konflikt elefant-människa; tjuvjakt;

  Abstract : Den afrikanska elefanten är jordens största landlevande däggdjur. Det finns två olika varianter: afrikansk stäppelefant (Loxodonta africana) och afrikansk skogselefant (Loxodonta cyclotis). De afrikanska elefanterna är grundpelare i ekosystem genom att bland annat visa vägen till vatten och mat för både djur och människor. READ MORE

 5. 5. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Staxäng; [2019]
  Keywords : bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Abstract : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. READ MORE