Essays about: "on work to live and live to work"

Showing result 1 - 5 of 437 essays containing the words on work to live and live to work.

 1. 1. WORKPLACE LEARNING: HOW IT IS EXPERIENCED BY INTERNATIONAL EMPLOYEES IN A SWEDISH CONTEXT

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Sofije Shengjergji; [2020-01-22]
  Keywords : Workplace learning; international employees; Swedish workplace culture; narrative approach;

  Abstract : Aim:The purpose of this study is to explore the workplace learning that international employees experienced in Sweden (Gothenburg). The personal narratives of international employees aim to first understand what the role of international identity in workplace learning is. READ MORE

 2. 2. Impacts of Using Programmable Network Architectures on Datastreams

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Joel Folkesson; Minh Luong Ky; [2020]
  Keywords : SDN; Software-Defined Networking; Live streaming; Streaming; network performance; OpenFlow;

  Abstract : With an increase of popularity in live video streaming, there are new demands on current networks. Therefore it is interesting to explore if new architectures has what it takes. Software defined networking (SDN) is a new architecture that brings benefits in terms of control and management of networks. READ MORE

 3. 3. Komplikationer vid kastration av hanhund och veterinärstudenters självförtroende inför genomförande av operationen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Prabert; [2020]
  Keywords : hund; hanhund; kastration; veterinärstudent; självsäkerhet; självförtroende;

  Abstract : Normalkastration av hanhund är en av de vanligaste operationerna som utförs inom smådjurskirurgi. Veterinärstudenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet började under hösten 2018 regelbundet kastrera hanhundar i undervisningen. READ MORE

 4. 4. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 5. 5. Customer’s Understanding of Fast Fashion Firm’s Sustainability Work

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Linnea Lång; Sara Forsberg; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Corporate Social Responsibility CSR ; Sustainability Reporting; Business Ethics; Sustainable Customer Behaviour;

  Abstract : In today's society, the levels of consumption are higher than ever, and we live in an era where sustainable development needs more attention. Fast fashion firms, in particular, have a negative impact on the situation, and customer’s consumption of clothes has resulted in several threats for the planet. READ MORE