Essays about: "security global"

Showing result 1 - 5 of 275 essays containing the words security global.

 1. 1. Immunity from arrest? - An analysis of obligations for State Parties to the Rome Statute to arrest and surrender a Head of State of a state not party to the Statute in a situation referred to the ICC pursuant to a UN Security Council resolution

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Maria Sandén; [2018]
  Keywords : Public international law; International criminal law; Immunity; Head of State immunity; Customary international law; Rome Statute; International Criminal Court; ICC; UN Security Council; Law and Political Science;

  Abstract : The International Criminal Court (ICC) was created as a compliment to domestic courts in the global fight against impunity. However, customary international law has afforded Heads of State with immunity from prosecution, even for serious international crimes. READ MORE

 2. 2. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE

 3. 3. Opportunities for the Jatuwa community biogas plant : An energy demand survey and a field site examinationMinor Field Study

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Axel Öhman; Bill Edwall; [2018]
  Keywords : Biogas; energy demand; sustainable technology; Biogas; energibehov; hållbar energi;

  Abstract : De klimatförändringar som idag orsakar allt större problem för länder i Himalayaregionen har ökat beslutsfattares medvetenhet kring konsekvenserna som de ökande temperaturerna för med sig. När människor konsumerar energi från fossila bränslekällor ökar koncentrationen av bland annat koldioxid i atmosfären vilket bidrar till den växthuseffekt som sakta värmer upp jordens klimat. READ MORE

 4. 4. Big Goals - Small Island: Will Fiji achieve sustainable food security? : Comparing the plans and policies built by the Fijian government under the Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Helene Elvira Berg Henriksen; [2018]
  Keywords : Food security; Vulnerability; Poverty; Small Island Developing States; Republic of Fiji;

  Abstract : This thesis examines how global development goals affect Fijian plans and policy strategies to achieve food security. The concept of food security is vast and complex, as several development issues contribute to the difficulty in achieving such security. READ MORE

 5. 5. PROFILING LONE ACTOR TERRORIST

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Mohammadmoein Khazaeli Jah; [2018]
  Keywords : Lone actor terrorism; Inductive methodology; Profiling; Radicalization; Terrorism in Western Europe;

  Abstract : Lone actor terrorism is a serious growing threat in Western European countries as the number of lone actor terrorist attacks have multiplied over the last 15 years. However, knowledge on this type of terrorism is insufficient. READ MORE