Essays about: "skatteplanering"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word skatteplanering.

 1. 1. The perception on auditors’ involvement in tax evasion arrangements

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Author : Gazmend Uka; Julia Lundin; [2018]
  Keywords : Tax evasion; Accountant; Auditor; Skatteplanering; Skatteflykt; Revisor;

  Abstract : For most, offshore company setups in countries such as Panama or Ireland are tied to thoughts of illegal activities leading to tax evasion. Although in many cases these preconceptions seem to be in order, in general we seem to miss a key point in reasoning of how and why these activities are possible. READ MORE

 2. 2. The EU State Aid Prohibition and Taxation – The Expanding Scope of Art. 107 TFEU

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Åke Häggqvist; [2017]
  Keywords : EU-Rätt; EU-Law; statligt stöd; state aid; skatterätt; tax law; transfer pricing; tax competition; aggressive tax planning; Law and Political Science;

  Abstract : A topic that has received a significant amount of attention within the international community is the concept of harmful tax competition. This is of particular relevance to the EU due to the additional exposure to this problem the Member States experience by virtue of the internal market. READ MORE

 3. 3. Rådgivning till distansskogsägare : en marknadsundersökning i Norrlands kustland

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Andersson; Karl Magnusson; [2017]
  Keywords : distans; skogsägare; utbor; åbor; Norra Skogsägarna; enkät; Stockholm; avstånd;

  Abstract : Målet med denna studie är att undersöka begreppet distansskogsägare i en nordlig kontext och hur avstånd till fastigheten, mål och kunskap påverkar skogsägarskapet samt vilka rådgivningstjänster de efterfrågar. Datain-samlingen till studien har skett med kvantitativ postenkät samt digital enkät som skickats ut till 500 distansskogsägare, boende i Norrlands kustland. READ MORE

 4. 4. Förutsättningar vid köp av en skogsfastighet : en analys av olika köpares kassaflöde vid ett fastighetsförvärv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Backman; [2013]
  Keywords : skogsbeskattning; kassaflöde; räntefördelning; rationaliseringsförvärv; skogsavdrag; skogsfastighet;

  Abstract : Intresset för att investera i skogsfastigheter växer och antalet förstagångsköpare på marknaden ökar. Beskattning av skogsfastigheter är en komplicerad lagstiftning där skogsägarkåren generellt har en relativt låg kunskapsnivå. READ MORE

 5. 5. Skatternas inverkan på skogens värde : en fallstudie av räntefördelning och rationaliseringsförvärv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Marcus Furusköld; Pontus Grunér; [2013]
  Keywords : ekonomi; skog; beskattning; skatteplanering; fastighetspris; räntefördelning; rationaliseringsförvärv;

  Abstract : Prisstegringen på skog har under de senaste åren varit anmärkningsvärt hög. Samtidigt är det svenska systemet för beskattning av skogsintäkter mycket komplext och invecklat. Systemet medger att skogsägaren kan göra olika avdrag för att sänka sin skatt och därmed erhålla en högre lönsamhet. READ MORE