Essays about: "the role of quality in business"

Showing result 1 - 5 of 177 essays containing the words the role of quality in business.

 1. 1. Technology Acceptance of Future Decision Makers - An Investigation of Behavioral Intention Toward Using Artificial Intelligence Tools in Decision Making

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Emelie Gunnarsson; [2020-07-22]
  Keywords : Technological advancements; Technology; Big data; Data driven decision making; Decision Making or DM ; Decision Support System or DSS ; Decision Support; Decision aid; Intelligent decision support system; Artificial intelligence or AI ; Automation; Risk; Technology Acceptance Model or TAM ; History; Development; Definition; Concepts and Organization or Organisation ;

  Abstract : Background & Purpose: Rapid technological advancements makes it difficult for organizations to keep up, this alongside with the world becoming more and more digital results in large amount of data being produced. The technological advancements and the large amount of data available results in that AI can be used as a decision making tool in organizations, enabling better decision making. READ MORE

 2. 2. Is Feeling Richer More Important Than Being Richer?

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Gudrun Svavarsdottir; [2020]
  Keywords : Income; Well-Being; Relative Income; Perceived Economic Position; Business and Economics;

  Abstract : Using data from the European Quality of Life Survey, this thesis aims to add to the literature on the effects of income on well-being, by not only examining the relationship between well-being and relative income in 34 European countries but by primarily focusing on people's perceived economic position and its role in well-being. The four main results are: (1) Most people view themselves as being neither worse nor better off than others in their country. READ MORE

 3. 3. The perceived Need for Audit and Audit Quality in the Public Sector : a Study of Public Corporations in Liberia

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Author : Josephine R. Boakai; Sotheory Phon; [2020]
  Keywords : The need for audit; audit quality; public corporation; Liberia; developing country;

  Abstract : Audit quality plays an important role in the public sector, especially in an emerging market. However, there is no specific concept that defines and measures the term audit quality.  There is a gap of conceptual framework in the public sector the public sector that explains the need for audit and the attributes of audit quality. READ MORE

 4. 4. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Eriksson; [2020]
  Keywords : skogsekonomisk förening; transformering; effektivisering; delprocesser; resurs- och flödeseffektivitet; forest owners association; digital transformation; efficency; subprocesses; resource and flow efficiency;

  Abstract : I de flesta branscher sker idag ett intensivt arbete med att digitalisera sina verksamheter för att undvika att bli omsprungna av konkurrenter. Inom skogsbranschen sker en rad utvecklingsinsatser som drivs av den starka och historiska effektiviseringskulturen som branschen präglas av. READ MORE

 5. 5. Vinterträdgårdars betydelse för äldre personer : en studie om miljöns innehåll och utformning för att möta målgruppens behov

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Martina Carman; [2020]
  Keywords : vinterträdgårdar; äldre personer; miljökvaliteter; design; seniorboenden; övergångszoner;

  Abstract : Här i Sverige är det under stor del av året mörkt och kallt, vilket försvårar för känsligare grupper i samhället att vistas utomhus under längre perioder. Detta gäller bland annat våra äldre i samhället. READ MORE