Essays about: "wound infection"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words wound infection.

 1. 1. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Keywords : kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Abstract : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. READ MORE

 2. 2. Retrospective study of infection rate in canine mastectomies without associated antibiotic prophylaxis

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Philip Spåre; [2017]
  Keywords : canine mastectomy; SSI; prophylactic antibiotherapy; woundinfection; reconstructive surgery;

  Abstract : Peri-operative antibiotics are often used by both veterinarians and physicians to prevent and treat surgical site infections (SSI). According to international guidelines, antibiotic prophylaxis is only required when it has been proven to be clinically necessary. READ MORE

 3. 3. Erysipelothrix rhusiopathiae – erysipelas hos svin

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ida Borg; [2016]
  Keywords : svin; Erysipelothrix rhusiopatiae; svin erysipelas; rödsjuka; erysipeloid; zoonos; swine; Erysipelothrix rhusiopathiae; swine erysipelas; zoonoses;

  Abstract : Erysipelothrix rhusiopathiae är en stavformad, grampositiv och fakultativt anaerob bakterie. Den förekommer i hela världen och kan ge upphov till erysipelas hos svin men kan även drabba andra djur och infektera människor. READ MORE

 4. 4. Immunförsvaret mot rabies

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Orrenius; [2015]
  Keywords : rabiesvirus; rabiesinfektion; immunförsvar; post-vaccin; rabies virus; rabies infection; immune response; post exposure prophylaxis;

  Abstract : Rabiesvirus är en allvarlig sjukdom globalt då minst 35 000 människor mister livet varje år på grund av den fatala sjukdomen. Idag finns inget botemedel mot rabiesvirus när sjukdomen brutit ut, det enda skyddet är vaccinering. READ MORE

 5. 5. Brännskador hos hund : omvårdnadsbehov och sårvård vid termisk brännskada

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Olivia Bergstén; [2015]
  Keywords : termisk brännskada; hund; omvårdnandsbehov; sårvård;

  Abstract : Brännskador hos våra sällskapsdjur är ovanligt men när de väl inträffar kan dessa patienter komma att kräva omfattande omvårdnad och sårvård beroende på skadans omfattning. Syftet med detta examensarbete i djuromvårdnad var att ta reda på vilka omvårdnadsbehov den brännskadade hunden har samt hur sårvården av brännskadan bör utformas när skadan orsakats av värme. READ MORE