IoT in research methods - Interactive Zipper: A study about a tangible interface

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Användargränssnitt är en viktig del av kommunikationen mellan människor och maskin. Tidigare så kallat människa-datorinteraktion var baserad på användning av hålkort vid kommunikation med datorer, detta ändrades under andra halvan av 1900-talet. Där användningen av det grafiska användargränssnittet och kommandoradsgränssnitt började ta över. I dag finns det flera olika sorters användargränssnitt till flera olika maskiner och enheter, bland annat touch-gränssnittet som används till alla våra smarttelefon. Touch-gränssnittet ansågs som något lättanvänt och gav möjligheter till andra gränssnitt i detta fält. Ett av dem är det haptiska gränssnittet som ger användaren möjligheten att ändra data direkt i verkligheten, inte digitalt.I denna studie presenterar vi ett påtagligt gränssnitt (tangible interface) i form av ett interaktivt blixtlås. Syftet med denna studie är att använda en teknisk uppfinning med ett så kallat Tangible interface för att samla in data i form av en skala och sedan jämföra den med en numerisk skala representerad på papper. Ett experiment användes vid insamlingen av data, den var baserad på två sorters enkäter, det ena var pappersbaserad, medan den andra var baserad på det interaktiva blixtlåset. Hela experimentet avslutades med en utvärdering. Resultatet från experimentet visade att skillnaderna mellan en numerisk skala i form av papper inte skilde sig åt så mycket från det interaktiva blixtlåset.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)