Påverkas kalven av kons utfodring under dräktigheten?

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Kalvens hälsa och prestation har stor betydelse i mjölk- och dikalvsproduktion. Utfodringen under kons dräktighet har betydelse för både kon och hennes foster. Vanligtvis i produktionen anpassas utfodringen för att uppfylla kons näringsbehov för att hålla henne i rätt hull inför kalvning. Det finns faktorer i kons utfodring som påverkar kalven på olika sätt. Kons utfodring under dräktigheten kan bland annat påverka kalvens födelsevikt, tillväxt och immunförsvar. Råmjölken påverkar kalvens förmåga att utveckla en motståndskraft mot infektioner och dess sammansättning är viktig för kalvens tillväxt. Denna litteraturstudie tar upp några olika foderkomponenter som kan ge effekt på kalvens prestation och livskraftighet. Effekterna utav underutfodring av kon under dräktigheten kan skilja sig mellan underutfodring i tidig dräktighet eller sen dräktighet. Kalvens födelsevikt kan påverkas negativt av underutfodring och denna effekt har visats ha en variation beroende på ras och vilken del av dräktigheten kon är i när hon blir underutfodrad. Tillskott av essentiella fettsyror och metionintillskott till dräktiga kor har visat sig påverka kalven. Enligt studier på mjölkkor kan metionintillskott under dräktigheten ge en högre födelsevikt och tillskott av fettsyror till dräktiga kor kan resultera i att kalvarna får ett bättre upptag av antikroppar från råmjölken. Studier både på mjölkkoraser och köttraser visar att underutfodring inte bara påverkar kalvens födelsevikt och tillväxt utan även råmjölkens sammansättning. Nyckelord: Fosterutveckling, näringsbehov, essentiella fettsyror, tillväxt, födelsevikt, råmjölk

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)