Usability and Trust in E-health applications

University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

Abstract: Tekniken är en stor del av dagens samhälle. Allt fler tjänster och saker blir digitaliserade, nu även sjukvården. Denna avhandling kommer att introducera dig till e-hälsa och hur digitaliseringen av sjukvården påverkar relationen mellan doktor och patient samt vilka förtroendeproblem som kan uppstå. E-hälsopplikationerna behöver vara användarvänliga och enkla att använda för patienterna. Patienterna behöver känna sig trygga och säkra. För att undersöka användarupplevelsen i de olika kanalerna jämförde vi de två olika flödena: personligt möte med videosamtal. Det finns många olika leverantörer av e-hälsoapplikationer i Sverige, Kry och Min Doktor är två av de mest populära. Digitaliseringen av sjukvården påverkar inte bara patienterna utan läkarna är lika involverade. För att få en läkares åsikt ställde vi ett par frågor till läkare om bedömning av patienter via videosamtal. Ett frågeformulär gjordes för att samla in information om patienternas förhållande, användning och erfarenhet av e-hälsoapplikationer. Frågeformuläret visade att det finns delade åsikter om e-hälsoapplikationerna. Vissa patienter tror att e-hälsapplikationerna kommer att gynna samhället och kan själva tänka sig att använda en e-hälsoapplikation för mindre åkommor. Andra patienter är starkt emot e-hälsa och de flesta av dem instämmer i att det är ett slöseri med skattepengar. En annan vanlig orsak emot e-hälsa är att patienter tycker att deras åkommor är för komplexa eller att de inte litar på att läkaren ger dem korrekt vård genom en applikation.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)