Donald Trump : A fascist president with Christian support?

University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Abstract:

Donald Trump tog världen med storm när han deltog i det amerikanska presidentvalet och sedermera blev vald. Uppsatsen undersöker om Donald Trump kan placeras på en fascistisk skala baserat på hans uttalanden i sex tal; samt hur det kristna stödet, som Donald Trump erhöll i valet, kan förklaras. Sex tal analyseras med basen i kvalitativ textanalys och kategoriseras i fem kategorier för fascism.

 

Det kristna stödet kan förklaras genom gemensamma värderingar, Lakoffs Strict Father morality, i kombination med rädsla. Rädslan över vad som ska hända med AFS med Hillary Clinton som president är stor, är en tung faktor för konservativa kristna att rösta på Donald Trump. Studien kommer fram till att Donald Trump kan klassificeras som semi-fascist då han delvis uppfyller de kriterier som studien grundar sig på.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)