Ut och skissa! : skapande formstudier som väg till platskännedom

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: I arbetet visas hur man kan använda skapande arbete som väg till platskännedom och bas för ett koncept för en plats, med ett område i Gottsunda/Valsätra, Uppsala, som exempel. Jag utarbetade tio undersökningsmetoder med skapande arbete som gemensam nämnare och prövade dem på området. Undersökningsmetoderna var skilda varandra i utförande. Jag byggde modeller, gjorde känsloskisser, seriella vyer, tecknade konturer och mellanrum, skissade på natten, gjorde collage, karikatyrer, promenerade och tecknade samtidigt, samt tecknade reflekterande skisser. Jag tolkade resultatet från undersökningsmetoderna och drog slutsatser ifrån det. Slutsatserna analyserades och användes som material till att utforma ett program för området. Detta följs av några koncept för områdets framtida utformning. ”Västra parken” bygger på att skapa social interaktion genom att tillhandahålla bostadsnära odlingsytor med fokus på ätbara växter och grödor. I förslaget ”Torgytor” skapas ett långsmalt torg. Uteserveringar, torghandel och schackspel inramat av körsbärsträd. En sekvens av rum möter flanören som passerar “Östra parken”. Förutom grönskande uterum skapas en scen samt två målarväggar. Detta ger möjlighet för de boende att uttrycka sig i flera olika medier och få utlopp för sin kreativitet, sina känslor och kanske även den frustration och ilska jag känt existerar i området under mitt skissande. ”Bostadsgård” är ett koncept som visar hur den sociala zoneringen kan förbättras på områdets bostadsgårdar. Konceptet ”Fasad” visar några exempel på åtgärder som livar upp områdets på många platser gråa fasader. Som avslut på vyn från områdets huvudentré skapade jag konceptet “Lekpark”. En hög skulptur markerar här gatans slut och kring denna ligger en lummig lekpark för alla åldrar. En intressant iakttagelse är att man med min skissmetod faktiskt får en skiss tillbaka i sitt medvetande, en skissartad bild över hur ett område upplevs. Min upplevelse är att skissandet kortade ner startsträckan för gestaltningsarbetet. Jag tror detta berodde på att jag blev inställd på att skapa och skissa tidigt i processen. På så sätt, tror jag, kan min metod inte bara vara en vinst i platskännedom, utan även i tid. Jag vill att det här arbetet skall vara en tankeställare för läsaren och slå ett slag för skapande som följeslagare i landskapsarkitektens yrkesutövning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)