Essays about: "fenomenologi"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word fenomenologi.

 1. 1. The need of separatist spaces : a queer feminist exploration of saunas and lesbian spaces

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Kim Schmidt; [2019]
  Keywords : sauna; queer; feminist; separatism; lesbian spaces; minority; exclusion; inclusion; architecture; public space; bastu; arkitektur; queer; feminitisk; separatism; lesbisk; lesbiska rum; lesbisk frukost; lesbisk makt; minioritet; exkludering; inkludering; offentliga rum;

  Abstract : This thesis explores separatist spaces, with focus on lesbian spaces, with the aim of enabling discussion about the need and configuration of that type of spaces. The focus is on exclusion as a method for achieving an equal society in the long term. READ MORE

 2. 2. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Andersson; [2019]
  Keywords : kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Abstract : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. READ MORE

 3. 3. Platsens själ : studier och jämförelser av genius loci inom landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Losman Nädele; [2019]
  Keywords : genius loci; Christian Norberg-Schulz; plats; icke-plats; fenomenologi; landskapsarkitektur;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att få en större förståelse för begreppet genius loci, platsens själ. Tanken är att, genom teoretiska texter om platsbegreppet och kvalitativa intervjuer med landskapsarkitekter och arkitekter, se om det finns likheter mellan deras praktik och tankegodset bakom genius loci. READ MORE

 4. 4. Mönsterspråk för löparvänlig stad : ett första steg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Zara Moberg; [2019]
  Keywords : kreativ metod; analys genom syntes; fenomenologi; landskapsarkitektur; stadsplanering; löpning;

  Abstract : Arbetet syftar till att skapa ett mönsterspråk för löparvänlig stad och därigenom ge exempel på användning av mönsterspråk som format för att beskriva upplevelse av landskap. Hur vi vistas i landskap avgör hur vi upplever landskap. READ MORE

 5. 5. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  University essay from Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Author : Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Keywords : aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Abstract : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. READ MORE