Project Solaris : Evaluation of EASA-regulations applied to a solar powered UAS

University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Author: Erik Nordén; Jonas Malmquist; [2009]

Keywords: Solaris;

Abstract:

 

Den här rapporten är en del av första fasen i Solaris projektet där en solcellsdriven UAS skall utvecklas.  Den här delen av projektet berör hur lagar och bestämmelser samt den fortsatta luftvärdigheten för UAS:er ser ut internationellt samt nationellt. Rapporten är till största del anpassad och riktad till Solarisverksamheten men kan även användas för annan UAS-verksamhet.

I Europa är det EASA som reglerar all UAS -verksamhet med flygfarkoster med en vikt över 150 kg. Reglerna för verksamhet med UAS:er under 150 kg har EASA lagt på nationell nivå där Transportstyrelsens luftfartsavdelning står för regelverket samt tillståndsgivning. Transportstyrelsen arbetar just nu med att ta fram ett nytt regelverk som berör verksamhet med UAS:er.

Vad har gjorts

 • Utvärdering av nationella och internationella lagar och bestämmesler rörande UAS aktiviteter.

 • Kontakt med Transportstyrelsen och Svenska operatörer för samråd rörande regler och drifterfarenhet.

  Slutsatser

  • Lagarna kommer inte sätta stopp för projektet eller kommande flygningar. De nya lagarna som är under utveckling kommer underlätta UAS verksamheten i framtiden.

  • Solaris projektet regleras nationellt av Transportstyrelsen.

  • Regelverket delar in UAS:er i 3 kategorier där kategori 3 ställer högst krav på flygplanet och organisationen.

  • Eftersom det är ett forskningsprojekt kommer Solaris troligtvis inte betungas av alla de krav som ställs på en UAS organisation utan ett individuellt anpassat tillstånd ska kunna tas fram som gäller för Solaris och den verksamhet som är tänkt.

  • Transportstyrelsen bör hållas uppdaterade under projektets gång för att lättare få ett individuellt anpassat tillstånd.

  • I nuläget kan Solaris enbart flygas i avskilda luftrum. I framtiden kommer dock UAS intergreras med övrig luftfart.

    

     AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)