Essays about: "customer satisfaction"

Showing result 1 - 5 of 396 essays containing the words customer satisfaction.

 1. 1. Measuring Customer Satisfaction - A study regarding measuring customer satisfaction at Volvo Penta's authorized dealers

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Martina Andersson; Kristoffer Skalsky; [2017-07-06]
  Keywords : ;

  Abstract : Nowadays measuring customer satisfaction constitutes an important part of a company’sbusiness since it provides valuable information about customers' expectations, preferencesand experiences. By measuring customer satisfaction, a company can gain essential insightson how to improve their business. READ MORE

 2. 2. Online customer experience, satisfaction and repurchase intention for online clothing retailing

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Johanna Nilsson; Olle Wall; [2017-06-30]
  Keywords : Online shopping; Online Customer Experience; Clothing retailing; Satisfaction; Repurchase intention; Fulfillment reliability;

  Abstract : Purpose – The purpose of this study is to describe and analyze the factors of online customer experience and test their effect on satisfaction in an online clothing retailing context. Additionally, the purpose is test the relationship between satisfaction and repurchase intention within this context. READ MORE

 3. 3. Chinese Cross-Border Online Shopping through Agents from Sweden –An Exploratory Study of the Determinants of

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Lei Yu Jiang; Nicole Kungel; [2017-06-30]
  Keywords : China; Sweden; cross-border online shopping; Daigou; customer satisfaction; repurchase intention; trust; country image; perceived social value; susceptibility to interpersonal influence;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 4. 4. The potential of using digital lockers as a delivery and return method for online purchasing of clothes

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Junyao Song; Gisela Gamborg Nielsen; [2017-06-29]
  Keywords : Last mile deliveries; digital lockers; e-commerce of clothes; customer satisfaction; customer experience; travel behaviour;

  Abstract : This thesis was written with the purpose of investigating the potential for using digital lockers as a last mile delivery method for e-commerce of clothes. Moreover, the thesis also aims at determine how online shopping of clothes and last mile deliveries affect the travel behaviour of the customers. READ MORE

 5. 5. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Keywords : digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Abstract : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. READ MORE