Essays about: "customer satisfaction"

Showing result 1 - 5 of 379 essays containing the words customer satisfaction.

 1. 1. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Keywords : digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Abstract : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. READ MORE

 2. 2. How the customer satisfaction in function of the Kano Model is used to have a better competitive advantage within the car industry?

  University essay from Högskolan i Halmstad

  Author : Hugo BENTZ; [2017]
  Keywords : Kano model; car industry; customer satisfaction; competitive advantage;

  Abstract : This article has as objective, to show and analyzing how the customer satisfaction in function of the Kano Model is used to take a competitive advantage within the car industry. Some results show that the impact of the customer satisfaction surveys account for 8 to 10% of the turnover of the major European car companies. READ MORE

 3. 3. Customer Satisfaction Drivers for Industrial Vending Systems : Evidence from the Manufacturing Industry

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Anna Backer-Meurke; Tove Gioeli; [2017]
  Keywords : Industrial Vending Systems; Industrial Product-Service Systems; Service Quality; Value Co-creation; Customer Satisfaction; Commitment; Trust;

  Abstract : Problem: Development of a firm’s offering is a vital weapon for competition. Obtaining knowledge on customer expectations and translating those into product development and superior service delivery is surrounded by prioritisation decisions. READ MORE

 4. 4. Service Recovery Paradox: A quantitative research concerning customer post-recovery satisfaction in the service sector

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Jennifer Claesson; Nina Dijnér; [2017]
  Keywords : customer satisfaction; service failure; service recovery; service recovery paradox;

  Abstract : The phenomena when customers perceive a service as better after a failure and the following recovery process has occurred is called service recovery paradox. In the case of the paradox, customers are more satisfied post-recovery in comparison to if the failure would not have occurred. READ MORE

 5. 5. What drives your satisfaction? : A quantitative study of satisfaction and loyalty for sustainable brands in a social media context

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Hanna Erzmoneit; Jonna Gustafsson; Evelina Westroth; [2017]
  Keywords : relationship marketing; customer satisfaction; brand loyalty; social media; sustainable brands; economic benefit; engagement; entertainment; information;

  Abstract : By creating close and long-term relationships between the company and the customers, marketers can succeed in creating brand loyal customers. It has been argued that satisfaction is the main and primary driver to loyalty, researchers argue for different drivers that can enhance customer satisfaction: economic benefit, engagement, entertainment and information. READ MORE