Essays about: "customer satisfaction"

Showing result 1 - 5 of 367 essays containing the words customer satisfaction.

 1. 1. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Keywords : digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Abstract : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. READ MORE

 2. 2. How the customer satisfaction in function of the Kano Model is used to have a better competitive advantage within the car industry?

  University essay from Högskolan i Halmstad

  Author : Hugo BENTZ; [2017]
  Keywords : Kano model; car industry; customer satisfaction; competitive advantage;

  Abstract : This article has as objective, to show and analyzing how the customer satisfaction in function of the Kano Model is used to take a competitive advantage within the car industry. Some results show that the impact of the customer satisfaction surveys account for 8 to 10% of the turnover of the major European car companies. READ MORE

 3. 3. Customer Satisfaction Drivers for Industrial Vending Systems : Evidence from the Manufacturing Industry

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Anna Backer-Meurke; Tove Gioeli; [2017]
  Keywords : Industrial Vending Systems; Industrial Product-Service Systems; Service Quality; Value Co-creation; Customer Satisfaction; Commitment; Trust;

  Abstract : Problem: Development of a firm’s offering is a vital weapon for competition. Obtaining knowledge on customer expectations and translating those into product development and superior service delivery is surrounded by prioritisation decisions. READ MORE

 4. 4. How the customer satisfaction in function of the Kano model is used to have a better competitive advantage

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Sophian Gauzelin; [2017]
  Keywords : Kano model; car industry; customer satisfaction; competitive advantage;

  Abstract : This article has as objective, to show and analyzing how the customer satisfaction in function of the Kano Model is used to take a competitive advantage within the car industry. Some results show that the impact of the customer satisfaction surveys account for 8 to 10% of the turnover of the major European car companies. READ MORE

 5. 5. How to improve customer satisfaction in luxury hotel industry

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Estelle Berjat; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE