Essays about: "trees"

Showing result 1 - 5 of 570 essays containing the word trees.

 1. 1. Why put that Seedling in the Ground - A Case Study of the TIST Tree Planting Program in Tamil Nadu India

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Calle Malmström; [2015-02-20]
  Keywords : ;

  Abstract : This study examines a reforestation program, TIST (The International Small Group and Tree Planting Program), and its effects on farmer's tree planting behavior. TIST is funded by selling carbon credits on the Voluntary Carbon Market and derive the carbon credits from farmers who plant trees in their own lands. READ MORE

 2. 2. A Security Analysis of Wireless Smart Home Technologies

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Niclas Hansson; Alexander Lantz; Ludvig Fischerström; [2015]
  Keywords : Smart home technologies; Internet security; Internet of Things; Tellstick Net;

  Abstract : The use of electronics connected to local networks and the Internet is growingall the time. Nowadays you can control your electronics in your house even when away from home, which opens up for potential security threats. READ MORE

 3. 3. Likelihood-based classification of single trees in hemi-boreal forests

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Author : Simon Vallin; [2015]
  Keywords : Classification of single trees; likelihood-based classification; naive bayes classifier;

  Abstract : Determining species of individual trees is important for forest management. In this thesis we investigate if it is possible to discriminate between Norway spruce, Scots pine and deciduous trees from airborne laser scanning data by using unique probability density functions estimated for each specie. READ MORE

 4. 4. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabel Johanson; [2015]
  Keywords : färg; geofyter; lök- och knölväxter; växtgestaltning;

  Abstract : När landskapsarkitekter arbetar med växtgestaltning är det olika nyanser av grönt som utgör den huvudsakliga färgskalan. För att skapa ytterligare en dimension till platsen under blomningssäsongen kan rätt val av geofyter, lök- och knölväxter, bli ett bra komplement till det gröna. READ MORE

 5. 5. Odling av söta körsbär, Prunus avium L, i tunnel

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Toft; [2015]
  Keywords : Prunus avium; söta körsbär; körsbärsflugan; tunnel;

  Abstract : Söta körsbär, Prunus avium L, hör till familjen Rosaceae. Söta körsbär växer vilt i stora delar av Europa och odlas i stora delar av världen som förädlade sorter. READ MORE