Essays about: "trees"

Showing result 1 - 5 of 805 essays containing the word trees.

 1. 1. SOUNDING WOOD, Tonal differences of woods employed in historical soundboards

  University essay from Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Author : Fabio Rigali; [2016-01-02]
  Keywords : Harpsichord; Clavichord; Soundboard material; Wood properties;

  Abstract : This work starts giving a short introduction about woodworking and devotes the second chapter to collecting and commenting historical sources dealing with wood used in stringed keyboard instruments. In the following part, looking both at sources and extant instruments, an approximate atlas of the wood types used in various building traditions is sketched; natural range and features of the most important trees used in soundboards are also given. READ MORE

 2. 2. Investigating urban perception using procedural street generation and virtual reality

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Oscar Friberg; [2016]
  Keywords : procedural generation; urban perception; virtual reality; 3D modeling; broken windows theory;

  Abstract : As virtual reality and interaction possibilities in game technology evolve and become more user-friendly, accessible and cheaper, this technology suddenly gets useful in occupational areas that traditionally have not used them, one being urban planning. By using a game engine and a virtual neighborhood that utilizes procedural generation the user has the option of having a cost-effective, replicable environment with great control from the user. READ MORE

 3. 3. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fanny Hellström; [2016]
  Keywords : trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Abstract : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. READ MORE

 4. 4. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Malm; [2016]
  Keywords : gestaltning; bostadsgård; målgrupp;

  Abstract : Syftet med det här arbetet är att studera vad det innebär att anpassa en bostadsgårds gestaltning efter målgrupper. Bostadsgården ifråga ligger i Uppsala och ska anpassas efter tre av JM:s kundmålgrupper: Unga vuxna, Moderna barnfamiljer och Mitt i livet/Seniorer. READ MORE

 5. 5. Analys av samband mellan skogslagervolym och maskinproduktivitet i gallring och slutavverkning

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Nils Lindberg; [2016]
  Keywords : skördare; skotare; produktivitet; skogslager; drivning;

  Abstract : I svenskt skogsbruk använder man sig idag av ett tvåmaskinsystem för att fälla och transportera ut stockar från skogen. En skördare fäller, kvistar och apterar träden och en skotare transporterar ut stockarna till avlägg. READ MORE