Essays about: "trees"

Showing result 1 - 5 of 927 essays containing the word trees.

 1. 1. A Comparison of Resampling Techniques to Handle the Class Imbalance Problem in Machine Learning : Conversion prediction of Spotify Users - A Case Study

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Michelle Jagelid; Maria Movin; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Spotify uses a freemium business model, meaning that it has two main products, one free limited and one premium for paying customers. In this study we investigated machine learning models’ abilities, given user activity data, to predict conversion from free to premium. READ MORE

 2. 2. Tidsstudie och kvalitetsuppföljning vid jämförelse av små och konventionella skördare och skotare i förstagallring

  University essay from SLU/Institutionen för skogliga biomaterial och teknologi (SBT) (t.o.m. 131204)

  Author : Henning Gustavsson; [2017]
  Keywords : kostnader; ekonomi; produktivitet; stickvägsbredd; beståndsgående; Malwa; Ponsse; John Deere;

  Abstract : I Sverige utförs gallringar vanligtvis med konventionella skördare och skotare (11-20 ton) men vissa skogsägare efterfrågar mindre maskiner (5-11 ton). En fältstudie utfördes i södra Sverige med syfte att jämföra små (5-11 ton) skördare (S-skördare) och skotare (S-skotare) med konventionella skördare (K-skördare) och skotare (K-skotare) avseende tidsåtgång, produktivitet, kostnader samt kvalitet på genomförd förstagallring. READ MORE

 3. 3. Provtagning med motorsåg och uppsamling av sågspån för fukthaltsbestämning av icke sönderdelade skogsbränslen

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Andreas Engman; [2017]
  Keywords : grot; lagring; fukthaltsvariation; vältor; metod; virkesmätning;

  Abstract : I dagsläget är den vanligaste metoden för att mäta fukthalten i osönderdelade skogsbränslen att bränslet flisas ner och att prover tas direkt ur flishögen enligt SDC:s standard. Syftet med studien var att ta fram en metod som uppfyller virkesmätningslagens krav för provtagning av icke sönderdelade skogsbränslen i vältor. READ MORE

 4. 4. Machine learning and its applications within insurance hit rates and credit risk modelling

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Linus Blomgren; Hampus Vitestam; [2017]
  Keywords : Machine learning; Artificial intelligence; Insurance; Credit risk; SMOTE; k-NN; Naïve Bayes; Decision tree; Random forest; Support vector machine; Neural network; Generalized linear model; Receiver operating characteristics; Hit rate; Mathematics and Statistics;

  Abstract : This thesis aims to shine light on some different machine learning methods. As reference a more common statistical prediction method, namely the generalized linear model, is applied to compare the results of the machine learning methods. Six different machine learning methods are investigated. READ MORE

 5. 5. SLAMIt A Sub-Map Based SLAM System : On-line creation of multi-leveled map

  University essay from Linköpings universitet/DatorseendeLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Karl Holmquist; [2017]
  Keywords : SLAM; Kinect 2; Sub-map; Loop-closure; Object detection; CENTAURO EU-project;

  Abstract : In many situations after a big catastrophe such as the one in Fukushima, the disaster area is highly dangerous for humans to enter. It is in such environments that a semi-autonomous robot could limit the risks to humans by exploring and mapping the area on its own. READ MORE