Essays about: "trees"

Showing result 1 - 5 of 986 essays containing the word trees.

 1. 1. Javista Automated Assessment of Imperative Programs

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Joel MazdakHultin Maximilian Farrokhzad AleksanderAlgehed Stern Kaar; Simon Boij; [2017-08-09]
  Keywords : Automated Assessment; Normalisation; Strategies; Property Based Testing; Programming;

  Abstract : This thesis presents a methodology and a tool for automated assessment of programming exercises,with the purpose of reducing the workload of teachers. Our aim is for the tool to provide accurateand useful assessment given an exercise specification. Using the tool could allow teachers to spendmore time helping students. READ MORE

 2. 2. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Lind; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Abstract : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. READ MORE

 3. 3. Procedural generation of imaginative trees using a space colonization algorithm

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Lina Juuso; [2017]
  Keywords : tree modeling; procedural content generation; space colonization algorithm; procedural modeling; tree generation;

  Abstract : The modeling of trees is challenging due to their complex branching structures. Three different ways to generate trees are using real world data for reconstruction, interactive modeling methods and modeling with procedural or rule-based systems. READ MORE

 4. 4. Distribution of Meiofaunal biodiversity and abundance in relation to development stage of the Mangrove Forest

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Matilda Hultman; [2017]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Mangrove ecosystems constitute a valuable economic resource harbouring a wide diversity of organisms and operating an essential provider of nutrients for adjoining marine ecosystems. The meiobenthic fauna (i.e. READ MORE

 5. 5. Hur väl mäter en skördare? : en studie i mätprecision hos skördare vid upparbetning av tallstammar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Nils Nilsson; [2017]
  Keywords : aptering; skördarmätning; skördarkalibrering; mätprecision; virkesvärde;

  Abstract : Det finns två metoder för gallring, dels den stickvägsgående och dels den beståndsgående metoden. Beståndsgående skördare är oftast mindre och smalare än stickvägsgående, vilket underlättar vid beståndskörning. READ MORE