Essays about: "trees"

Showing result 1 - 5 of 778 essays containing the word trees.

 1. 1. SOUNDING WOOD, Tonal differences of woods employed in historical soundboards

  University essay from Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Author : Fabio Rigali; [2016-01-02]
  Keywords : Harpsichord; Clavichord; Soundboard material; Wood properties;

  Abstract : This work starts giving a short introduction about woodworking and devotes the second chapter to collecting and commenting historical sources dealing with wood used in stringed keyboard instruments. In the following part, looking both at sources and extant instruments, an approximate atlas of the wood types used in various building traditions is sketched; natural range and features of the most important trees used in soundboards are also given. READ MORE

 2. 2. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fanny Hellström; [2016]
  Keywords : trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Abstract : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. READ MORE

 3. 3. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Malm; [2016]
  Keywords : gestaltning; bostadsgård; målgrupp;

  Abstract : Syftet med det här arbetet är att studera vad det innebär att anpassa en bostadsgårds gestaltning efter målgrupper. Bostadsgården ifråga ligger i Uppsala och ska anpassas efter tre av JM:s kundmålgrupper: Unga vuxna, Moderna barnfamiljer och Mitt i livet/Seniorer. READ MORE

 4. 4. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Viktor Mattsson; [2016]
  Keywords : djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Abstract : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. READ MORE

 5. 5. Tree cover and tree traits affects soil carbon and soil compaction in parklands in central Burkina Faso

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Gustaf Dal; [2016]
  Keywords : Burkina Faso; soil; soil organic carbon; dry bulk density; parklands; trees; agroforestry; vegetation density; tree density;

  Abstract : Burkina Faso is a country with an insufficient agricultural production and this is partly due to the fact that the population is growing and also because of environmental factors such as drought, erosion and poor soils. The most common agricultural system in this part of the world is the parkland which can be defined as farmlands with scattered well-grown trees. READ MORE