Essays about: "Översvämning av översvämningar"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the words Översvämning av översvämningar.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Malin Smith; [2020]
  Keywords : Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Abstract : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. READ MORE

 2. 2. Matproduktion i vått och torrt? : hur ser förutsättningarna ut för ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Faijermo; [2020]
  Keywords : livsmedelsproduktion; klimatförändringar; torka; översvämning; resiliens;

  Abstract : Regeringen har utformat en livsmedelsstrategi och beslutat att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Samtidigt visar händelser på sistone, samt forskning, att förutsättningarna för livsmedelsproduktion har och förväntas bli annorlunda i ett förändrat klimat. READ MORE

 3. 3. Flood Prediction System Using IoT and Artificial Neural Networks with Edge Computing

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Eric Samikwa; [2020]
  Keywords : Internet of things; Flood prediction; Artificial neural network; Edge computing; Long short-term memory.; Sakernas Internet; Översvämning av översvämningar; Artificiella neuronnät; Kant datoranvändning; Långt kortvarigt minne;

  Abstract : Flood disasters affect millions of people across the world by causing severe loss of life and colossal damage to property. Internet of things (IoT) has been applied in areas such as flood prediction, flood monitoring, flood detection, etc. READ MORE

 4. 4. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Israelsson Mace; [2019]
  Keywords : green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Abstract : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. READ MORE

 5. 5. The role of groundwater in the inundation of a river-connected floodplain : case study of the river Silverån in southeast Sweden

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Stina Bång; [2019]
  Keywords : Groundwater flooding; Groundwater modeling; Flood modeling;

  Abstract : Fluvial flooding has long been recognized as one of the most frequently occurring natural disasters worldwide, with consequences as large economic losses from damages on infrastructure and agriculture, as well as severe impacts on human health. A less known and explored type of flooding is groundwater flooding. READ MORE