Essays about: "AHL"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word AHL.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2019]
  Keywords : Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Abstract : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. READ MORE

 2. 2. Planning a digital transformation for a company with a process layout : A study conducted at voestalpine Precision Strip AB

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Elin Ahl; Nina Nordberg; [2018]
  Keywords : digitalization; implementation; digital transformation; digital transformation model; metal industry; production; process layout; digitalisering; implementation; digital transformation; digital transformations modell; metall industrin; produktion; funktionell verkstad;

  Abstract : Digitalization is an upcoming trend that divides the manufacturing industry of today. As an increasing number of companies chose to implement digitalization as a business strategy, some companies still struggle with implementing digitalization into their businesses. READ MORE

 3. 3. Feminist values and entrepreneurship

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Marie Rapp; Zoé Varnier; [2018]
  Keywords : entrepreneurship; management; feminism; feminist; feminist values; entrepreneur;

  Abstract : This study will focus on two main concepts: entrepreneurship and feminism and more clearly about the relation which brings them together.Feminist values have gained more attention over the years and became a field of studies (Grunig, 2000; Van Bogaert, 2009; Ahmed et al., 2013; Gardner, 2009). READ MORE

 4. 4. Cornerstone Investor Allocation in Initial Public Offerings:Empirical Evidence from the Nordics

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Erik Ahl; Shervin Sameni; [2017]
  Keywords : Nordic IPOs; Underpricing; Money left on the table; Cornerstone investors;

  Abstract : The 2014-2016 Nordic hot issue IPO market raised a record SEK 156 billion. 37% of which were raised through the newly emerged mechanism of cornerstone investors, where large portions of new issues are allocated pre-IPO. READ MORE

 5. 5. "Biologisk mångfald skapas inte på asfalten inne i Uppsala" : en empirisk studie om miljömål och motivation hos konventionella lantbrukare i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Hillerius; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; miljömål; motivation; dialog;

  Abstract : Riksdagen har beslutat att vi ska ta hand om våra miljöproblem nu, inte lämna över dessa till framtida generationer. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Ett av riksdagens 16 nationella miljömål är ett rikt växt- och djurliv. READ MORE