Essays about: "objective of information system"

Showing result 1 - 5 of 439 essays containing the words objective of information system.

 1. 1. On the possibility of property composition: A metaphysical investigation of submergent properties in top-down and bottom-up approaches to quantum mechanics

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Author : Nova Ahlinder; [2022-01-25]
  Keywords : ;

  Abstract : In Schaffer’s Monism: priority of the whole (2010) an argument from quantum entanglement in favour of priority monism is put forward. The argument is based on quantum entanglement being a case of emergence and can loosely be described in terms of failure of property decomposition and success of property composition. READ MORE

 2. 2. Smart Parking Assisting System

  University essay from

  Author : Shankara Sree Vatsava Garisa; Dinesh Chakravarthi Konanki Rangaiahgari; [2022]
  Keywords : Garage; Guiding; LEDs; Parking; Sensors; Skewed.;

  Abstract : Cars and other automobiles are used for transportation every single day all over the world. Almost ninety percent of the households have access to at least one car. Along with this, the chance of getting into an accident has also risen. Our objective is to deal with the case of parking. READ MORE

 3. 3. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olivia Nordberg; [2022]
  Keywords : rörelseasymmetri; föl; hälta; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är ett vanligt problem hos sporthästar, ofta med hälta som följd. Tidigare studier har observerat att hästar som anses friska av ägaren ofta har ett asymmetriskt rörelsemönster som vid en objektiv bedömning bedöms som hälta. READ MORE

 4. 4. Measurement & Feedback Control of a Two Level System

  University essay from Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Sayan Ali Khan; [2022]
  Keywords : Quantum Measurement; Generalized Measurements; POVM Positive Operator Valued Measure ; Feedback Control; Two-Level System; Physics and Astronomy;

  Abstract : In this bachelor project, the main objective is to investigate how a two-level quantum system can be controlled using weak continuous measurements and feedback control. The Monte-Carlo method was used to simulate the system dynamics under measurement and feedback to investigate how the system state can be controlled. READ MORE

 5. 5. Kunskapsspridning längs en vandringsled i Skinnskattebergs kommun – enkätstudie och kunskapsanalys om svenskt skogsbruk

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Viktor Eriksson; Gustav Henriksson; [2022]
  Keywords : kunskapsnivå; skogsskötsel; ålder;

  Abstract : Den svenska skogen har en potential att bidra med lösningar för framtiden. För att möta framtida behov har regeringen beslutat om ett nationellt skogsprogram med fem fokusområden. READ MORE