Essays about: "Aftertreatment system"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words Aftertreatment system.

 1. 1. Three-way catalyst calibration and system modelling for CNG engine exhaust aftertreatment

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Khyati Parikh; [2022]
  Keywords : Three-way catalysts; 1D-Modelling; Kinetic parameters; Calibration; AVL Cruise M; Trevägskatalysatorer; 1D-modellering; Kinetiska parametrar; Kalibrering; AVL Cruise M;

  Abstract : Detta projekt behandlar metodutveckling för att modellera en trevägskatalysator som skulle kunna användas vidare för att uppskatta utsläppen från en Ottomotor. Modellen är byggd i AVL Cruise M för att bestämma omvandlingarna för de tre lagstiftade föroreningarna kolmonoxid, kväveoxider (NOx) och metan baserat på reaktioner som sker i trevägskatalysatorer. READ MORE

 2. 2. Internal Combustion Engine Calibration considering the Embedded Systems Sensor Accuracy

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Daniel Rodríguez Pascual; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : In recent years, the increasing economic, environmental and legal demands on internal combustion engines to reduce emissions and fuel consumption are a major challenge. A lot of effort has been put into achieve reliable methods of diagnosis, fault detection and monitoring to increase safety and efficiency in vehicles. READ MORE

 3. 3. Identifying risks of AdBlue spray on stainless steel surfaces

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Evelina Tvinne Flyg; [2021]
  Keywords : Urea; Stainless steel; SCR; Deposit; Corrosion; Urea; rostfritt stål; SCR; Avlagring; Korrosion;

  Abstract : Utsläppskontroll, reglerad av allt strängare lagstiftning, ställer höga krav på utvecklingen av noggranna efterbehandlingssystem för avgaser. När det gäller utsläpp från dieselmotorer utgör NOx-minskning en av de största utmaningarna. För tunga fordon tacklas denna utmaning ofta genom ett SCR-system. READ MORE

 4. 4. Performance Investigation & Gas Exchange Assessment of Exhaust Piston–assisted Turbocharged Engine (EPTE) Concept : A simulation-based assessment

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Nachiketh Lingachari Acharya; Saurav Dasgupta; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : There is an increasing stringency in the emission legislation within the transport industry along with ambitious performance demands from the customer side. These have pushed the vehicle manufacturers and relevant component suppliers to develop and integrate a wide portfolio of engine technologies. READ MORE

 5. 5. Exhaust Temperature Modeling and Optimal Control of Catalytic Converter Heating

  University essay from Linköpings universitet/Fordonssystem

  Author : Victor Petersson; [2019]
  Keywords : cold-start; catalyst heating; ignition retardation; GDI;

  Abstract : After reaching its light-off temperature, the catalytic aftertreatment system plays a major part in maintaining emissions at low levels for vehicles equipped with combustion engines. In this thesis, modelling of the exhaust gas temperature is investigated along with optimal control strategy for variable ignition and exhaust valve opening angles for optimal catalytic converter heating. READ MORE