Essays about: "Bildskärm"

Found 5 essays containing the word Bildskärm.

 1. 1. S.A.C. : The Smart Alarm Clock

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Alejandro Bergstrand; Anton Haga Lööf; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this project was to make an alarm clock with multiple functions intended to make waking up a more pleasant experience. The main function of the alarm clock was to simulate a sunrise by raising roller blinds. The project was limited in scope due to both time and budget. READ MORE

 2. 2. Force-Sensing Rehabilitation Glove : A tool to facilitate rehabilitation of reduced hand strength

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Michael Henriksson; Michael Fransson; [2018]
  Keywords : Embedded systems; Medical Technology; Pressure sensors; FSR sensors; ; Inbyggda system; Medicinsk teknik; Trycksensorer; FSR sensorer; ;

  Abstract : This thesis examines how the pressure sensors can be used in rehabilitation for patients with weakened hand strength. The rehabilitation process usually contains everyday tasks to evaluate the patient’s capability and the tools for this part of the rehabilitation process are few. READ MORE

 3. 3. The WeCycle Project – Carbon Calculator development for IT equipment

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Konstantinos Stouris; [2018]
  Keywords : Carbon footprint; Carbon calculator; Circular Economy; Life cycle Assessment LCA ; GHG emissions; ICT industry; IT-equipment; E-waste; Laptops; Smartphones; Desktops; Printers; Monitors; Recycle; Reuse; Resell; Corporate Social Responsibility CSR ; WeCycle.; Koldioxidavtryck; Koldioxidkalkylator; Cirkulär ekonomi; Livscykelanalys LCA ; Växthusgasutsläpp; IKT-industri; IT-utrustning; E-avfall; Bärbara datorer; Smartphones; Stationär datorer; Skrivare; Bildskärm; Återvinning; Återanvändning; Återförsäljning; Företags samhällsansvar CSR ; WeCycle.;

  Abstract : With global emissions of human activities that drive climate change on the rise, global institutions and authorities are trying to introduce new regulations in the industry, in order to accomplish a significant reduction of carbon emissions. In order for companies to be more effective in reducing carbon emissions, not only from their products but also along their value chains and product portfolios, it is of vital importance to understand and quantify them. READ MORE

 4. 4. Mönster-elektroretinografi (PERG) på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linnéa Viklund; [2015]
  Keywords : mönster-elektroretinografi; mönster-ERG; PERG; retina; häst;

  Abstract : Mönster-elektroretinografi (mönster-ERG, pattern-ERG, PERG) är en elektrofysiologisk mätmetod där retinas funktion utvärderas objektivt utifrån de spänningsvariationer som fås vid stimulering med ett mönster, oftast på en bildskärm. Mätningarna av dessa elektriska signaler används för att kunna diagnosticera avvikelser och att hitta var i synsinnet ett eventuellt problem är lokaliserat. READ MORE

 5. 5. From Set Top Box to Home Media Center

  University essay from KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab); KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Author : Yi Fu; Ruimin Li; [2014]
  Keywords : Multimedia; HMC; STB; Prototype; Roadmap; IPTV; Ultra HD; Multimedia; HMC; Digitalboxar; Prototyp; Färdplan; IPTV; Ultra HD;

  Abstract : Although Set-top-Boxes(STBs) are widely deployed today to connect a media source to a display (traditionally a television set), the market is changing due to the introduction of Internet Protocol Television, Over-the-Top streaming devices, gaming console, home theater Personal Computer, smart TV, etc. There is an evolving concept of a Home Media Center (HMC). READ MORE