Essays about: "CRP"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the word CRP.

 1. 1. Livmodermorfologi hos tik i relation till klinisk data

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mimmi Van Rooijen; [2019]
  Keywords : Pyometra; cystisk endometriehyperplasi; Peritonit; C-reaktivt protein; leukocytpartikelkoncentration;

  Abstract : Pyometra och cystisk endometriehyperplasi är två vanligt förekommande patologiska tillstånd i livmodern som främst drabbar medelålders till äldre, okastrerade tikar. Pyometra utvecklas ofta till en systemisk sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och har i vissa fall dödlig utgång medan CEH främst anses vara en subklinisk sjukdom ej associerad med inflammation. READ MORE

 2. 2. Inflammatory response and Patient characteristics in Open and Laparoscopic Sigmoidectomy

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Daniel Rosemar; [2019]
  Keywords : laparoscopic sigmoidectomy; sigmoid cancer; CRP; SCRCR; inflammatory response;

  Abstract : Background and Aims Colorectal cancer is the third most common type of cancer in Sweden, male and female, with 6500 (4500 colonic/2000 rectal) new cases each year. Surgery remains the treatment of choice. READ MORE

 3. 3. Optical methods for 3D-reconstruction of railway bridges : Infrared scanning, Close range photogrammetry and Terrestrial laser scanning

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : David Crabtree Gärdin; Alexander Jimenez; [2018]
  Keywords : bridge inspection; non-destructive; safety; efficient; 3D-scanning; traffic disturbance; BIM; assessment; as-built; point cloud;

  Abstract : The forecast of the next upcoming years estimates a growth of demand in transport. As the railway sector in Europe has developed over many years, the infrastructure presents performance issues because of, among other factors, asset maintenance activities being difficult and time consuming. READ MORE

 4. 4. Lymfom hos hund : serologiska biomarkörer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Joachim Erici; [2018]
  Keywords : biomarkörer; serum; lymfom; hund;

  Abstract : Lymfom är en av vanligaste maligna neoplasierna hos hund och en av de som behandlas mest. För att ställa en definitiv diagnos på lymfom bör cytologi och/eller histologi göras. I både human- och veterinärmedicin finns ett stort intresse för att hitta en biomarkör i blod för diagnos, prognos och övervakning vid behandling av lymfom. READ MORE

 5. 5. Prognosis of malignant lymphoma in dogs and correlation to thymidine kinase (TK1) : a retrospective study

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Falk; [2018]
  Keywords : lymphoma; malignant lymphoma; thymidine kinase; TK1; canine; dog; prognosis;

  Abstract : Malignant lymphoma is the most common canine hematopoetic neoplasm, with an estimated incidence rate of 20-100 cases per 100,000 dogs. Malignant lymphoma can arise in any organ containing lymphoid tissue and is characterized by malignant proliferation of lymphoid cells. READ MORE