Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 85 essays containing the words spring season.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Henry Bergman; [2019]
  Keywords : betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Abstract : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. READ MORE

 2. 2. Vegetation phenology derived using the plant phenology index and the normalized difference vegetation index for the Balkan peninsula, south-eastern Europe

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Aleksandra Ivanova; [2019]
  Keywords : physical geography; ecosystem analysis; phenology; vegetation; climate change; remote sensing; plant phenology index; PPI; timesat; Balkan peninsula; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study analyses the performance of the satellite derived Plant Phenology Index (PPI) against the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for estimating start of season (SOS) and end of season (EOS) of vegetation growth in part of the Balkan Peninsula, Southeastern Europe (2000 – 2016). Results revealed that PPI and NDVI differ considerably; SOS and EOS may diverge by more than one month between the two indices. READ MORE

 3. 3. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Thörn; [2018]
  Keywords : årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Abstract : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. READ MORE

 4. 4. Samspel mellan tillväxt och väderlek hos olika sorter av fodermajs

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2018]
  Keywords : Fodermajs; FAO-tal; väder; majsvärmeenheter; skördedata.;

  Abstract : Fodermajs är en gröda som i Sverige ökat i odlingen sedan början på 2000-talet. En av anledningarna till det är höga skördenivåer av energirik biomassa per hektar. Eftersom majsen är en tropisk växt som härstammar ifrån Mellanamerika är val av sorter som passar i vårt klimat viktigt. READ MORE

 5. 5. Know the flow - spatial and temporal variation of DOC exports and the importance of monitoring site specific discharge

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johannes Larson; [2018]
  Keywords : dissolved organic carbon; DOC; export; boreal; specific discharge; spatiotemporal variation; löst organiskt kol; DOC; export; boreal; specifik avrinning; spatiotemporal variabilitet;

  Abstract : The export of dissolved organic carbon (DOC) is an important component in both water quality and carbon cycling within boreal catchments. DOC exports are mainly controlled by discharge. READ MORE