Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 110 essays containing the words spring season.

 1. 1. Acid sulphate soils and its influence on metal concentrations in adjacent water bodies. - A case study from Halland, SW Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Amanda Lindgren; [2021-03-10]
  Keywords : acid sulphate soils; metal distribution; surface water; climate; physicochemistry;

  Abstract : Acid sulphate soils have been referred to as being among the most harmful soils in the worlddue to their ability to severely decrease the pH of the water, consequently enabling an increasedmetal load to recipient water streams, lakes, groundwater reservoirs and estuaries. The presenceof acid sulphate soils has triggered several fish kill episodes in northern Scandinavia and thesoils are today threatening many of the national environmental goals of Sweden. READ MORE

 2. 2. Spatio-temporal drought characteristics in the Limpopo basin from 1918 to 2018 - A case study based on analysis of the Standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI)

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Sandra Domingos Sambo; [2021]
  Keywords : rdought; Standardized Precipitation Evapotranspiration Index; Limpopo River basin; Normalized difference vegetation index; Mann-Kendall Test; Correlation analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The identification of the characteristics of drought are of great importance in water resources planning and management. This study explored the characteristics of drought at Limpopo River Basin (LRB) from 1918 to 2018. READ MORE

 3. 3. Prognosmetod för jordloppor i vårraps : kan sugfällor användas för att förutsäga angrepp?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Fredrik Ahlberg; [2021]
  Keywords : Phyllotreta; Brassica napus; raps; integrerat växtskydd; insektsangrepp;

  Abstract : I Sverige finns det fem arter av jordloppor inom släktet Phyllotreta som kan orsaka skador i vårraps, P. atra, P. nigripes P. striolata, P, vittula och P. READ MORE

 4. 4. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Keywords : småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. READ MORE

 5. 5. Swedish wheat in the changing climate : screening for stable spring wheat genotypes from 2017 and 2018 with focus on protein quality for bread-making

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Axel Belsing; [2021]
  Keywords : wheat; gluten protein; bread-making quality; stability; climate variation; breeding; SE-HPLC; micro-structure;

  Abstract : In recent years, wheat production and protein quality in wheat have been affected by climatic changes in Sweden and in many other parts of the world. Protein quality of wheat, determining the bread-making quality of flour, is a parameter sensitive to climate fluctuations and its stability has not been studied so far. READ MORE