Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 127 essays containing the words spring season.

 1. 1. PERCEPTION OF URBAN TREES AND THEIR ECOSYSTEM SERVICES

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Emma Dalros Sköld; [2023-08-03]
  Keywords : perceptions; tree preferences; urban trees; ecosystem services;

  Abstract : Global urbanization is one of the most wide-ranging, irreversible, and rapid land-use changes in modern history. Natural elements, such as trees, should be incorporated into cities to produce sustainable urban environments. READ MORE

 2. 2. Lindmalva i sockerbetor : ett framtida ogräs

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Frederik Falck; [2023]
  Keywords : Abutilon theophrasti Medik; Beta vulgaris; biologi; Conviso One; förebyggande åtgärder; herbicider; mekanisk bekämpning; ogräsbekämpning; reproduktion;

  Abstract : Lindmalva (Abutilon theophrasti Medik) är ett sommarannuellt örtogräs som kan leda till kraftiga skördesänkningar i sockerbetor. Svenska betodlare har hittills varit förskonade mot lindmalvan och det har enbart rapporterats om enstaka fynd. READ MORE

 3. 3. Dynamic Warning Signals and Time Lag Analysis for Seepage Prediction in Hydropower Dams : A Case Study of a Swedish Hydropower Plant

  University essay from Uppsala universitet/Datalogi

  Author : Lovisa Olsson; Julia Hellström; [2023]
  Keywords : hydropower; dam safety; dam monitoring; seepage; prediction models; data-driven methods; artificial intelligence; AI;  linear regression; Support Vector Regression; SVR; Long Short-Term Memory; LSTM;

  Abstract : Hydropower is an important energy source since it is fossil-free, renewable, and controllable. Characteristics that become especially important as the reliance on intermittent energy sources increases. However, the dams for the hydropower plants are also associated with large risks as a dam failure could have fatal consequences. READ MORE

 4. 4. Värmereducerande åtgärder för urbana mikroklimat

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alice Ljungdahl; Ida Grundh; [2023]
  Keywords : klimatförändringar; värmeböljor; värmeöar; värmeöeffekt; klimatanpassning; temperaturreglering; värmereducerande åtgärder; värmereducering; mikroklimat; vegetation; skugga;

  Abstract : Det står klart att rådande klimatförändringar har lett och kommer i framtiden att leda till ökade temperaturer samt fler och längre perioder av värmeböljor. Ökade temperaturer i kombination med värmeöeffekter medför att urbana miljöer är särskilt utsatta och människor som väljer att bosätta sig på sådana platser riskerar allvarliga konsekvenser när det gäller hälsa och välbefinnande. READ MORE

 5. 5. Effekten av landskapsfaktorer och besprutning på rapsjordloppa i odling av höstraps

  University essay from SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Author : Johanna Kvarnheden; [2023]
  Keywords : Rapsjordloppa; höstraps; Psylliodes chrysocephala; Brassica napus L.; landskapsfaktorer;

  Abstract : Höstraps (Brassica napus L.) är den mest odlade oljeväxten i Skåne, Sverige. Den är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerande växtföljder för att förhindra jordburna sjukdomar men den lockar även till sig många skadeinsekter. READ MORE