Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 79 essays containing the words spring season.

 1. 1. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Thörn; [2018]
  Keywords : årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Abstract : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. READ MORE

 2. 2. Samspel mellan tillväxt och väderlek hos olika sorter av fodermajs

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2018]
  Keywords : Fodermajs; FAO-tal; väder; majsvärmeenheter; skördedata.;

  Abstract : Fodermajs är en gröda som i Sverige ökat i odlingen sedan början på 2000-talet. En av anledningarna till det är höga skördenivåer av energirik biomassa per hektar. Eftersom majsen är en tropisk växt som härstammar ifrån Mellanamerika är val av sorter som passar i vårt klimat viktigt. READ MORE

 3. 3. Know the flow - spatial and temporal variation of DOC exports and the importance of monitoring site specific discharge

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johannes Larson; [2018]
  Keywords : dissolved organic carbon; DOC; export; boreal; specific discharge; spatiotemporal variation; löst organiskt kol; DOC; export; boreal; specifik avrinning; spatiotemporal variabilitet;

  Abstract : The export of dissolved organic carbon (DOC) is an important component in both water quality and carbon cycling within boreal catchments. DOC exports are mainly controlled by discharge. READ MORE

 4. 4. Vårlökar i offentlig miljö : vårlöksförslag till verkliga exempel i stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Wallén; [2018]
  Keywords : vårlökar; geofyt; ståndort; komposition; offentlig miljö;

  Abstract : Det här kandidatarbetet avser att visa på vårlökars användningsmöjligheter för olika situationer och ståndorter i offentlig miljö. Förhoppningsvis kan arbetet väcka ett intresse och uppmana fler till att använda detta växtmaterial. READ MORE

 5. 5. Browsing on naturally regenerated oak seedlings : the interaction between cervid browsing and light availability

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Per Nordin; [2018]
  Keywords : browsing intensity; browsing frequency; forest regeneration; moose; Quercus robur; roe deer; southern Sweden;

  Abstract : Browsing on oak seedlings and other tree species is a major problem when regenerating forest in Sweden. Several factors such as light, surrounding vegetation and season, can influence browsing intensity and browsing frequency. In this study the relationship between cervid browsing and light was examined. READ MORE