Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 87 essays containing the words spring season.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Henry Bergman; [2019]
  Keywords : betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Abstract : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. READ MORE

 2. 2. Pilotstudie om olika etableringsmetoder för vårkorn med universalsåmaskin i norra Småland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Patric Vernersson; [2019]
  Keywords : direktsådd; sådd; tidsbesparing; universalsåmaskin; skivbillssåmaskin; plöjning; småland; etableringsteknik; maltkorn; skördeutfall; ogräs;

  Abstract : Det finns både tid och pengar att spara med direktsådd. Ca 50 – 70 % billigare och runt en timme mindre arbetstid på åkern per hektar. Ska direktsådden endast tillämpas på en del av arealen bör det vara någon typ av universalsåmaskin som klarar av både direktsådden och den konventionella sådden. READ MORE

 3. 3. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Emma Johansson; [2019]
  Keywords : Dasineura brassicae; brassica pod midge; Ceutorhynchus obstrictus; cabbage seedpod weevil; winter oilseed rape; rapeseed crop damages; pesticide-free control zones; withinfield factors; landscape factors;

  Abstract : Winter oilseed rape (Brassica napus) is the most common oilseed crop grown in the province of Skåne in southern Sweden, where this study was performed. B. napus is often associated with various insect pests. This study regards two of these; the cabbage seed weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and the brassica pod midge (Dasineura brassicae). READ MORE

 4. 4. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Katrinehill i Sundsvall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2019]
  Keywords : pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Abstract : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. READ MORE

 5. 5. Vegetation phenology derived using the plant phenology index and the normalized difference vegetation index for the Balkan peninsula, south-eastern Europe

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Aleksandra Ivanova; [2019]
  Keywords : physical geography; ecosystem analysis; phenology; vegetation; climate change; remote sensing; plant phenology index; PPI; timesat; Balkan peninsula; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study analyses the performance of the satellite derived Plant Phenology Index (PPI) against the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for estimating start of season (SOS) and end of season (EOS) of vegetation growth in part of the Balkan Peninsula, Southeastern Europe (2000 – 2016). Results revealed that PPI and NDVI differ considerably; SOS and EOS may diverge by more than one month between the two indices. READ MORE