Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 90 essays containing the words spring season.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Henry Bergman; [2019]
  Keywords : betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Abstract : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. READ MORE

 2. 2. Pilotstudie om olika etableringsmetoder för vårkorn med universalsåmaskin i norra Småland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Patric Vernersson; [2019]
  Keywords : direktsådd; sådd; tidsbesparing; universalsåmaskin; skivbillssåmaskin; plöjning; småland; etableringsteknik; maltkorn; skördeutfall; ogräs;

  Abstract : Det finns både tid och pengar att spara med direktsådd. Ca 50 – 70 % billigare och runt en timme mindre arbetstid på åkern per hektar. Ska direktsådden endast tillämpas på en del av arealen bör det vara någon typ av universalsåmaskin som klarar av både direktsådden och den konventionella sådden. READ MORE

 3. 3. Weed Seed Bank Assessment in Organic Crop Rotations : Comparing the weed suppression effect from intercropping field pea and spring barley, with sole cropping and black fallow

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Harald Helgesson; [2019]
  Keywords : weed management; crop competitive ability; black fallow; organic crop production; Pisum sativum; Hordeum vulgare; Avena sativa;

  Abstract : In the urge to mitigate the negative impact of weeds, like reduced yields, both agricultural and horticultural production have heavily relied on herbicides for weed control. This has led to vast environmental problems like human health risks and negative impact on biodiversity. READ MORE

 4. 4. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Emma Johansson; [2019]
  Keywords : Dasineura brassicae; brassica pod midge; Ceutorhynchus obstrictus; cabbage seedpod weevil; winter oilseed rape; rapeseed crop damages; pesticide-free control zones; withinfield factors; landscape factors;

  Abstract : Winter oilseed rape (Brassica napus) is the most common oilseed crop grown in the province of Skåne in southern Sweden, where this study was performed. B. napus is often associated with various insect pests. This study regards two of these; the cabbage seed weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and the brassica pod midge (Dasineura brassicae). READ MORE

 5. 5. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Katrinehill i Sundsvall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2019]
  Keywords : pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Abstract : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. READ MORE