Essays about: "Think Together More Answers"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words Think Together More Answers.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar lantbrukaren i valet av placering av en ny byggnad? : stall för mjölkkor, dikor, tjurar och får

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Christine Sandén; [2017]
  Keywords : byggnadsplanering; byggnadsorientering; gårdsbild; placering av byggnad; lantbruk; ladugård; stall; building orientation; agriculture; livestock building; barn;

  Abstract : Med jämna mellanrum behöver byggnaderna på en gård uppdateras. Det kan ske antingen genom renovering, ombyggnad eller utbyggnad av de befintliga byggnaderna. När det inte är tillräckligt behövs en ny byggnad. READ MORE

 2. 2. ET - för ett snabbare avelsframsteg i din besättning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ida Widin; Erica Svensson; [2015]
  Keywords : embryoöverföring; ET-verksamhet; avelsframsteg; embryo;

  Abstract : Att Sverige behöver öka sina avelsframsteg för att kunna vara med och konkurrera på avelsmarknaden internationellt är känt inom näringen. Genom ET-verksamhet kan man öka avelsframstegen både på besättningsnivå och internationellt. READ MORE

 3. 3. Assessing the Potential of Embedding Vegetation Dynamics into a Fire Behaviour Model : LPJ-GUESS-FARSITE

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Efren Lopez Blanco; [2014]
  Keywords : mediterranean ecosystem; LPJ-GUESS-FARSITE; FARSITE; fire modelling; fire behaviour prediction; dynamic fuel model; geography; fire recurrence; fuel loading; LPJ-GUESS-SPITFIRE; fuel moisture; physical geography; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Disturbances such as wildfires are key players involved in the shape, structure and function of the ecosystems. Fire is rarely included in Dynamic global vegetation models due to their difficulty in implementing its processes and impacts associated. READ MORE

 4. 4. Grönt medarbetarskap : en kvalitativ studie om medarbetarskap som organisationsfilosofi inom jordbrukssektorn

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Linda Hammarhag; Linn Hermansson; [2014]
  Keywords : medarbetarskap; medarbetare; ledarskap; jordbruk; arbetsgivare; ledare;

  Abstract : Tiderna förändras, så även inom jordbrukssektorn. Effektiviseringen av jordbruket har medfört att det på senare tid bildats allt större enheter för att bibehålla god lönsamhet, vilket innebär växande enheter med fler medarbetare. READ MORE

 5. 5. Fyrhjulsstyrda lastmaskiner : hur ser kunderna på detta styrsystem?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Martin Täljemark; Fredrik Wallin; [2013]
  Keywords : lastmaskin; Kramer Allrad; styrsystem; fyrhjulsstyrning; komfort; service;

  Abstract : Målet med undersökningen är att få kännedom om hur stort intresset är för Kramer Allrad’s fyrhjulsstyrda lastmaskiner. Genom vår studie vill vi ta reda på kundernas uppfattning av för- och nackdelar med Kramer Allrad´s lastmaskin. Studien behandlar fyrhjulsstyrda lastmaskiner av märket Kramer Allrad. READ MORE