Essays about: "Think Together More Answers"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Think Together More Answers.

 1. 1. Vad har svenska växtodlare för strategi vid terminshandel? : en studie med fyra gårdar

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Carl Sjöberg; Olof Olsson; [2020]
  Keywords : riskhantering; terminshandel; strategi; växtodlare; beteende; risk management; futures trading; strategy; cropgrower; behaviour;

  Abstract : Sedan början av 1990-talet och inträdet i EU har Sveriges lantbrukare producerat sina grödor utan någon politisk prisreglering, istället sker produktionen till världsmarknadspris där tillgång och efterfrågan styr priserna. Lantbrukarna är därför exponerade för mer risk vilket kan hanteras med terminshandel för en jämnare intäkt och ett jämnare resultat från år till år. READ MORE

 2. 2. How can visualization of climate impact create incentive and momentum to become more sustainable within a company?

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johanna Hjertberg; Hanna Söderlund; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This work aims to evaluate the effects of visualization of climate impact data. The study was performed together with the logistics department at Sandvik Materials Technology (SMT), Sweden. SMT has sought to develop their sustainability strategy and was therefore suitable as a collaboration partner. READ MORE

 3. 3. Kokvigans strategiska värden : en intervjustudie

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Frida Ljung; [2018]
  Keywords : kokviga; strategi; värde; flexibilitet; nötkött; business model canvas; BMC;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den pris- och utbudsvariation som har ägt rum de senaste åren inom nötköttsproduktionen. Efter några gyllene år med rekordhöga priser och en ökande konsumentmedvetenhet och efterfrågan på Svenskt kött har vi upplevt en brist av slaktdjur delvis beroende på att producenter väljer att spara kvigor till rekrytering. READ MORE

 4. 4. Vilka faktorer påverkar lantbrukaren i valet av placering av en ny byggnad? : stall för mjölkkor, dikor, tjurar och får

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Christine Sandén; [2017]
  Keywords : byggnadsplanering; byggnadsorientering; gårdsbild; placering av byggnad; lantbruk; ladugård; stall; building orientation; agriculture; livestock building; barn;

  Abstract : Med jämna mellanrum behöver byggnaderna på en gård uppdateras. Det kan ske antingen genom renovering, ombyggnad eller utbyggnad av de befintliga byggnaderna. När det inte är tillräckligt behövs en ny byggnad. READ MORE

 5. 5. ET - för ett snabbare avelsframsteg i din besättning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ida Widin; Erica Svensson; [2015]
  Keywords : embryoöverföring; ET-verksamhet; avelsframsteg; embryo;

  Abstract : Att Sverige behöver öka sina avelsframsteg för att kunna vara med och konkurrera på avelsmarknaden internationellt är känt inom näringen. Genom ET-verksamhet kan man öka avelsframstegen både på besättningsnivå och internationellt. READ MORE