Essays about: "Think Together More Answers"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words Think Together More Answers.

 1. 1. IRL to URL: Digitalization in the live music scene during and post-COVID-19 : A platform-driven study of the live music scene and its approaches

  University essay from Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Author : Valeria Fernández; Boyana Gerasimova; [2022]
  Keywords : Digitalization; COVID-19; Music; Livestreaming; Concerts; Festivals; User Experience; Digital Media;

  Abstract : As the strict lockdowns during the global COVID-19 pandemic made the world more digital, nearly every industry was affected. The music industry in particular had already been going through many changes, though maybe none of them as big so far—musicians were restricted from performing "in real life" and had to think out of the box. READ MORE

 2. 2. Studies of Dark Showers for Present and Future Colliders

  University essay from Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Nicoline Krogh Hemme; [2022]
  Keywords : high-energy particle physics; dark matter; collider physics; beyond the standard model; Physics and Astronomy;

  Abstract : In this work we explore a strongly-interacting dark sector with a Z’ portal to the Standard Model. We focus on the dark shower phenomenology and their semi-visible jet signatures with a strong emphasis on first principles of the theory. READ MORE

 3. 3. Vad har svenska växtodlare för strategi vid terminshandel? : en studie med fyra gårdar

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Carl Sjöberg; Olof Olsson; [2020]
  Keywords : riskhantering; terminshandel; strategi; växtodlare; beteende; risk management; futures trading; strategy; cropgrower; behaviour;

  Abstract : Sedan början av 1990-talet och inträdet i EU har Sveriges lantbrukare producerat sina grödor utan någon politisk prisreglering, istället sker produktionen till världsmarknadspris där tillgång och efterfrågan styr priserna. Lantbrukarna är därför exponerade för mer risk vilket kan hanteras med terminshandel för en jämnare intäkt och ett jämnare resultat från år till år. READ MORE

 4. 4. How can visualization of climate impact create incentive and momentum to become more sustainable within a company?

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johanna Hjertberg; Hanna Söderlund; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This work aims to evaluate the effects of visualization of climate impact data. The study was performed together with the logistics department at Sandvik Materials Technology (SMT), Sweden. SMT has sought to develop their sustainability strategy and was therefore suitable as a collaboration partner. READ MORE

 5. 5. Kokvigans strategiska värden : en intervjustudie

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Frida Ljung; [2018]
  Keywords : kokviga; strategi; värde; flexibilitet; nötkött; business model canvas; BMC;

  Abstract : Denna studie är gjord med anledning av den pris- och utbudsvariation som har ägt rum de senaste åren inom nötköttsproduktionen. Efter några gyllene år med rekordhöga priser och en ökande konsumentmedvetenhet och efterfrågan på Svenskt kött har vi upplevt en brist av slaktdjur delvis beroende på att producenter väljer att spara kvigor till rekrytering. READ MORE