Essays about: "Caroline Meinhold"

Found 1 essay containing the words Caroline Meinhold.

  1. 1. System anlysis and optimazation based on animal manure - a case study in Västervik municipality

    University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Author : Anna Balkefors; Caroline Meinhold; [2017]
    Keywords : gödselhantering; optimering; övergödning; kartläggning; biogödsel; biogas;

    Abstract : Östersjön är ett av världens sjukaste hav på grund av övergödning som bland annat beror på jordbrukets användning av gödselmedel och specifikt användandet av konstgödsel. Genom att istället ta tillvara på flytgödseln som finns tillgänglig hos lantbrukare på lokal nivå och låta flytgödseln passera genom en biogasanläggning kan både miljövänligt gödselmedel samt biogas utvinnas. READ MORE