Essays about: "biogas"

Showing result 1 - 5 of 365 essays containing the word biogas.

 1. 1. Investigating off-grid systems for a mobile milking facility

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Musadag Mohamed Salah Eldin Elzein; [2021]
  Keywords : off-grid systems; renewable energy RE; Solar PV; biofuels; insight maker; HOMER;

  Abstract : This study examined the possible renewable energy sources that can provide the necessary power for a mobile Off-grid Automated Milking System (AMS) at a grazing pasture. This involved choosing the most cost effective, environmental friendly and sustainable mean for a mobile AMS which aims to be operating between months of May to September at a rate of milking 20 cows per day. READ MORE

 2. 2. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hellman; [2021]
  Keywords : äng; ängsrobot; ängsskötsel; skötselteknik; parkförvaltning;

  Abstract : Ambitionen och efterfrågan att i större utsträckning introducera ängsmark i urban miljö har de senaste 10 åren ständigt ökat. Ängsmark bidrar med flera kvalitéer och fördelar gällande biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och ett estetiskt värde avseende ytans rika blomning. READ MORE

 3. 3. Anaerobic Co-digestion of Digestate with Glycerol to enhance Biogas Production

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Author : Prince Kwarteng Adiyia; [2021]
  Keywords : Biogas; Anaerobic Digestion; Digestate; Glycerol;

  Abstract : The Brazilian sugarcane and ethanol industries produce lot of waste which has potential for energy production. Anaerobic digestion (AD) can be effectively utilized for producing biogas from these wastes. READ MORE

 4. 4. Stabilizing biogas processes at high ammonia : effects of acetate pulse-feeding on the microbial population

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Oscar Dolk; [2020]
  Keywords : biogas; anaerobic digestion; ammonia inhibition; acetate enrichment;

  Abstract : This study investigated the problem of ammonia inhibition in biogas reactors, commonly occurring when protein rich substrates are used in anaerobic digestion processes. Ammonia inhibition is one of the foremost causes of failure in anaerobic digestion, leading to process instability, with symptoms commonly expressed as; reduction in biogas produced, decreased methane content in the gas and accumulation of volatile fatty acids. READ MORE

 5. 5. Modelling and optimising a power-to-gas system : a case study in Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Carolina Hertzberg; [2020]
  Keywords : power-to-gas; dynamisk modell; fallstudie; biogas; optimering; lönsamhet;

  Abstract : För att det svenska elnätet ska fungera krävs det att balansen på elnätet upprätthålls hela tiden, skillnader mellan produktion och efterfrågan leder till obalans på elnätet. I dagsläget, i Sverige, upprätthålls balansen genom att minska eller öka elproduktionen från vattenkraften. READ MORE