Essays about: "David Ek"

Found 4 essays containing the words David Ek.

 1. 1. Material parameter study for aheavy-vehicle exhaust manifoldusing the finite element method : to increase component lifetime and decrease its environmental impact

  University essay from Linköpings universitet/Konstruktionsmaterial

  Author : David Ek; [2019]
  Keywords : Thermomechanical fatigue; TMF; material parameter study; finite element method; FEM;

  Abstract : The thesis originates from a need to meet stricter environmental regulations for Scania, to reduce fuel consumption and emission from heavy-vehicles. Scania aims to fulfil these requirements by increasing combustion pressure and temperature. These conditions are tougher for the engine components and they shorten their lifetime. READ MORE

 2. 2. Study of glue-laminated timber connections with high fire resistance using expanded steel tubes

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : David Ronstad; Niklas Ek; [2018]
  Keywords : Expanded steel tubes; Glue-laminated timber; Fire resistance; Glue-laminated timber connection; Expanderade ståltuber; Limträ; Brandmotstånd; Limträförband;

  Abstract : A key factor regarding fire safety of timber buildings is the performance of connections between the structural elements, since this determines the load-carrying capacity of the structure. Traditional timber connections do generally perform poorly in a fire compared to surrounding parts since the joints often consist of exposed metal parts and cavities which locally decreases the fire resistance. READ MORE

 3. 3. Dimensioning of combined reinforced piled slab according to Eurocode and Swedish Standards

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : David Hansson; Fredrik Landelius; [2015]
  Keywords : Eurokod; SS 812310; BKR; fiberbetong; stålfiber; kombinationsarmerad konstruktion; pålad platta;

  Abstract : 2011 slutade man i Sverige att använda det nationella regelverket, Boverkets konstruktionsregler (BKR) och tillhörande Boverkets handbok om betongkonstruktioner (BBK 04) vid dimensionering av bärande konstruktioner, då de ersattes av Eurokonstruktionsstandard (EKS) som är en europeisk standard och skall användas av EU:s medlemsländer. Även om Eurokoder (EK) skall används av företag vid dimensionering av bärande konstruktioner, behandlar inte någon av eurokoderna kombinationsarmerad betong. READ MORE

 4. 4. Switching for the future

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : David Franklin; Kristofer Ek; [2012]
  Keywords : ;

  Abstract : Denna rapport undersöker krav och förslag på förbättringar av svenska järnvägsväxlar under vintertid. En stor del av arbetet har gått ut på att identifiera problemet som existerar för att kunna definiera en lösning. READ MORE