Essays about: "Financial Resources"

Showing result 1 - 5 of 450 essays containing the words Financial Resources.

 1. 1. “Development is the new Peace”: A case study on Pastoral Social Pasto’s role as a local actor in the peacebuilding process in the Colombian region of Nariño

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Tanja Enseroth; [2019-06-14]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this study is to analyze the role of Pastoral Social Pasto as a case of a local actor within the peacebuilding process in the Colombian region Nariño. Colombia suffered from an internal armed conflict that endured over five decades. READ MORE

 2. 2. The Financial Impact of Applying the Servitization Business Model: an empirical research based on the residual income valuation model

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Christina Tan; Yufan Wei; [2019]
  Keywords : Servitization; Residual Income Valuation Model RIV ; q-value; Business Model; Intellectual Capital;

  Abstract : As many manufacturing firms find servitization business model a trend, a need for investigating the firm value difference between this new business model and the traditional manufacturing business model has arisen. In this study, we examine the implied q-value in these two business models and consequently discuss the distinct business characteristics of transforming into a service-focused business model. READ MORE

 3. 3. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Staxäng; [2019]
  Keywords : bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Abstract : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. READ MORE

 4. 4. Understanding the valuation of intangibles

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Anton Emanuelsson; [2018-08-01]
  Keywords : Intangible assets; valuation; innovation; resource-based view;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 5. 5. Adaptation of Business Practices in Swedish Software-Exporting SMEs: An Institution-Based View of Internationalization

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Alexander Johansson; Alma Turkovic; [2018-07-03]
  Keywords : Institutional impact; Formal institutions; Informal institutions; Institutional distance; SMEs internationalization; Software industry; Software-Exporting SMEs; Networks; Network interactions; Business practices;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE