Essays about: "Framtidsstudier"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word Framtidsstudier.

 1. 1. Sustainable Mobility Scenario Modeling : Evaluating Future Resilience of Modular Concepts for Electrified Trucks

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Simon Björkvall; Rikard Bodén; [2021]
  Keywords : Scenario Modeling; Futures Studies; Modularization; Inter-Urban Transportation; Product Development; Scenariomodellering; Framtidsstudier; Modularisering; Inter-Urban Transport; Produktutveckling; Lastbilar;

  Abstract : Today, one of the greatest concerns for companies is how well their business will fit their future markets. However, predicting how the future will unfold is almost impossible for many industries, but companies that fail to prepare their products for future markets will most likely face substantial problems. READ MORE

 2. 2. Hur kan landskapsarkitekten använda strategisk framsyn för att möta framtidens behov? : användning av strategisk framsyn och scenarioplanering inom landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nina Littmann; [2021]
  Keywords : strategisk framsyn; scenarioplanering; butiksdöd; landskapsarkitektur; framtidsstudier;

  Abstract : Trenderna i samhället i Sverige i dag med digitalisering och näthandel indikerar att det kan komma att ske en ändring i hur vi kommer att använda stadskärnan i framtiden. Ungefär var tionde butik, motsvarande ungefär 5000 butiker, har försvunnit inom detaljhandeln de senaste sex åren. READ MORE

 3. 3. Dealing with packages : User-centric, sustainable e-shipping innovations that matter to people

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : John Peter Parlour; Oscar Sjöstrand; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : As e-commerce continues growing, logistics companies are exploring new and different ways for customers to receive and collect their packages. From faster and cheaper home deliveries to package lockers and supermarkets, package flows are probably more visibly present than ever. READ MORE

 4. 4. Framtidsscenarier för en levande och hållbar landsbygd i det klimatneutrala Sverige : en studie av fem svenska landsbygdskommuner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ludvig Widestam; [2019]
  Keywords : klimatneutralitet; landsbygd; levande; hållbar; backcasting; scenarioanalys;

  Abstract : Sveriges landsbygder står inför stora utmaningar i omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Samtidigt är landsbygden i många delar av Sverige en avfolkningsbygd där kommersiell och offentlig service läggs ner till följd av effektiviseringar och en förändrad demografisk utveckling. READ MORE

 5. 5. Feminist Futures: Futures studies through the lens of feminist epistemologies

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Jihyun An; [2017]
  Keywords : feminist futures; futures studies; feminist futures scenarios; feminist epistemologies;

  Abstract : This study explores how futures studies could engage with critical feminist perspectives in an intrinsic manner and what feminist futures might mean. The study brings attention to the less discussed subject of epistemological basis in futures studies. READ MORE