Essays about: "Johan Vartanian"

Found 1 essay containing the words Johan Vartanian.

  1. 1. Describing the purchasing intention : For Swedish consumers regarding organic products

    University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Author : Jonas Andersson; Johan Vartanian; [2020]
    Keywords : ;

    Abstract : Denna uppsats beskriver köpintentionen för ekologiska produkter och hur den kan påverkas. Studien kommer att använda sig utav Theory of Planned Behavior. Målet med arbetet är att beskriva vad som påverkar en individs köpintention med hjälp av kvalitativ analys av semi-strukturerade intervjuer. READ MORE