Essays about: "Land Access"

Showing result 1 - 5 of 326 essays containing the words Land Access.

 1. 1. Nature-based solutions for cities transitioning towards sustainability: A participatory evaluation through a social and environmental lens

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Thanyaporn (Pear) Wongtitirote; Aviv Leibovitsh; Zouheir (Zack) Assaf; [2022]
  Keywords : Nature based Solutions NbS ; Strategic Sustainable development; sustainability; participatory evaluation; urban; urban planning; cities; biodiversity; Participatory Photo Mapping PPM ;

  Abstract : Global urbanization trends have made people move to cities where they tend to have less access to nature. Urban nature is important for human well-being and biodiversity, therefore urban planners are increasingly integrating Nature-based Solutions (NbS) projects in urban environments. READ MORE

 2. 2. Multifunktionalitet i mikroformat : gestaltning av en urban mikroskog med fokus på biologisk mångfald samt barns tillgång till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Molly Owen; [2022]
  Keywords : urbanekologi; urbana skogar; mikroskogar; Miyawakimetoden; lekvärden;

  Abstract : Med den förtätning som många städer genomgår idag har möjligheterna för människor att komma i kontakt med naturen minskat. Barn och unga är en av de åldersgrupper som har förlorat mest daglig kontakt med natur. READ MORE

 3. 3. Planering för ridvägar : en jämförelse av två Skånska kommuner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Yrsa Fossgreen; [2022]
  Keywords : ridled; planering för ridleder; kommunal planering; friluftsplanering;

  Abstract : I detta arbete behandlas planering för ridleder utifrån ett kommunalt perspektiv. Fokus ligger på att jämföra två olika kommuner i Skåne för att på så vis finna likheter och skillnader i planeringen. READ MORE

 4. 4. En studie av förtätning i stadsdelen Rosendal i Uppsala ur ett ljus-, utblicks- och insynsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elvira Nordqvist; Mathilda Rosenberg; [2022]
  Keywords : förtätning; social hållbarhet; dagsljus; naturliga utblickar; insyn; hälsa;

  Abstract : I städer är det idag en trend att bygga högre och tätare, dels ur hållbarhetssynpunkt då mindre mark tas i anspråk, dels för att markpriserna är höga. Högre och tätare bebyggelse kan leda till flera utmaningar såsom begränsat ljusinsläpp, mindre tilltalande utblickar och risk för ökad insyn. READ MORE

 5. 5. Gendering Ethnicity : Colonialism and Structural Violence in the Swedish 1928 Reindeer Grazing Act

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Alva Blomkvist; [2022]
  Keywords : Swedish colonialism; Reindeer Grazing Act; Sámi; Sápmi; gender; violence;

  Abstract : This thesis examines how the gendering of ethnicity in the Swedish Reindeer Grazing Act of 1928 (RBL 1928) was part of a colonial structure of violence. The research context in which this thesis places itself is in the intersection of previous scholarship on the colonial interest in controlling Indigenous marriage, and scholarship on Swedish colonial history in Sápmi. READ MORE